labyrint / ontpitten van een bouwblok

Jolien Hendricx

Master Architectuur
2019 — 2020

studio
STADSLEVEN

promotoren
Dirk Janssen
Kris Mys

LABYRINT /
ONTPITTEN VAN EEN BOUWBLOK

Borgerhout intra muros voelt aan als een labyrint. Plekken, straten of gebouwen met een herkenbaar karakter of eigen identiteit ontbreken. Deze masterproef tracht de doolhof te doorbreken en het stadsleven te valoriseren. Het creëeren van een herkenningspunt en een aangename plek om te ontdekken vormt een grote uitdaging voor de wijk.

De Bouwblokkenstrategie biedt een duidelijk en logisch antwoord voor de problematiek van Borgerhout. Door een bouwblok te ontpitten komt waardevolle en nieuwe ruimte vrij op een plek die veel potentie heeft. Deze strategie vormt een speerpunt voor de Antwerpse stedenbouw. Door de stad te verluchten en vervolgens op een duurzame en bedachtzame manier te verdichten neemt de leefbaarheid van de omgeving sterk toe.

Met de parameters van het Bouwblokkenbeleid als handleiding werd het binnengebied van het hybride bouwblok aan de Kistemaeckersstraat ontpit en opnieuw vormgegeven. Het project is een zoektocht naar het evenwicht tussen de verschillende typologieën die er plaatsvinden. Groen in de stad wordt als een onderlegger ingezet en niet enkel als restruimte gebruikt. Vergroening heeft een ecologische noodzaak en een primaire functie in een kwalitatieve woonomgeving. Dankzij participatieve stadslandbouw voelt de bewoner zich betrokken tot zijn buurt. Enerzijds werkt engagement ten opzichte van de plek waar je woont als bindende factor. Anderzijds creëert het een ontmoetingsplaats in een ongedwongen setting en sfeer.

De vergroening, verdichting en ontsluiting worden zo vormgegeven met aandacht voor de menselijke schaal. Diversiteit vormt de leidraad voor de vormgeving zonder de samenhang van het geheel uit het oog te verliezen. Samen met een multifunctioneel programma en stadslandbouw wordt het hybride bouwblok omgevormd tot een bruisende plek in het hart van Borgerhout intra muros. Bovendien zal de bestaande bebouwing niet enkel plaats maken voor nieuwe bebouwing. Het project probeert op haar beurt nieuw leven te blazen door iets terug te geven aan de stad.

Contact

Jolien Hendricx
jolienhendricx@gmail.com

CL1R1SZ