Utobee

Joana Arhip

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
Alexis Jacoby 
Samuel De Rycke

Utobee

 

Wilde bijensoorten ervaren veel antropogene invloeden die hun leven in het gedrang brengen. Het is algemeen geweten dat de achteruitgang van deze bestuivers een globaal probleem is. Ze zijn immers essentieel voor het ecosysteem en de biodiversiteit. Utobee vormt een oplossing voor de habitatfragmentering. Het herbergt alle aspecten die een bij nodig heeft van het begin tot einde van zijn kort leventje.

Utobee fungeert als een stapsteen waarbij bijen en andere bestuivers in landschappen met zeer weinig divers groen en veel verstening kunnen vliegen van het ene punt naar het andere. Het is voornamelijk gericht op openbare ruimtes van stedelijke landschappen. Dit gegeven creëert een extra functie, namelijk dat het ook fungeert als straatmeubilair.

Utobee staat er niet enkel voor de bij maar ook voor de mensen op straat. Aan de stapsteen is een ontspanningsgedeelte ontworpen waar mensen kunnen vertoeven. ‘Wat gek om in de buurt van bijen te gaan zitten’, horen we sommigen nu al denken, maar wees niet bevreesd. Dit zou niet geïntegreerd zijn geweest indien bijen een gevaarlijke diersoort was; maar dat is verre van waar. Utobee wil net het statement maken dat bijen lieve en rustige diertjes zijn die enkel en alleen maar uit zijn op lekkere bloemen. Enkel wanneer zij met rust worden gelaten, laten zij u ook gezellig aan de stapsteen zitten.

Als laatste is Utobee een belangrijk hulpmiddel waarmee kennishiaten over de biologie en ecologie van de wilde bijen opgevuld kunnen worden. Dergelijke uitdaging begint bij het meten van de status quo. In de stapsteen zijn namelijk detectiesensoren geïntegreerd die de zoemgeluiden van rondvliegende bijen registreert. Deze geluiden kunnen vervolgens geclassificeerd worden tot de type bijensoort. De stapsteen verzamelt met andere woorden gegevens over het leven van de bij in de stad. Met deze informatie kunnen additionele en gerichte acties bedacht en ondernomen worden die meer op maat zijn van de aanwezige bijensoorten. 

CL1R1SZ