Sociale augmentatie van gehoorbescherming

Jill Sempels

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

onderzoek

promotoren
Kristof Vaes
Muriel De Boeck

Sociale augmentatie van gehoorbescherming

 

Gehoorschade bij jongeren blijft een belangrijk probleem en bescherming alleen is vaak onvoldoende reden om oordoppen te dragen. 2 Hear vormt de exploratie naar de mogelijkheden van sociale augmentatie van gehoorbescherming, wat voor jongeren kan inhouden dat deze zowel de muziekbeleving als communicatiemogelijkheden met anderen moet verbeteren. Met deze kennis zijn drie concepten bedacht, ‘the Rotator’, ‘the Protector’ en ‘the Connector’, die de sociale interactie verhogen, verbeteren en bewustmaking creëren.

2 Hear vormt een exploratie naar toekomstige mogelijkheden van sociale augmentatie van gehoorbescherming in een uitgaanscontext. Sociale augmentatie valt onder ‘Human Augmentation’, en houdt in dat aan de hand van technologieën, de sociale vaardigheden van de gebruiker verhoogd worden, door het ondersteunen van interactie, communicatiemogelijkheden en samenwerking.

Jongeren vandaag hebben nood aan gehoorbescherming die hen ten eerste effectief beschermt. Bescherming alleen is echter vaak onvoldoende reden om oordoppen te dragen. De gebruiker wenst ook een verbetering in zowel de muziekbeleving als in de communicatiemogelijkheden met anderen. Met deze kennis zijn drie concepten bedacht: ‘the Rotator’, ‘the Protector’ en ‘the Connector’. Naast het beschermen van het gehoor zorgt elk van deze concepten er op hun eigen manier voor dat de sociale interactie verhoogd, vergemakkelijkt en verbeterd wordt en bovendien creëren ze op een innovatieve manier bewustmaking over de risico’s van gehoorschade.

Aan de hand van een uitvoerige vragenlijst, focusgesprekken en een eerste aanzet tot een ‘immersive experience test’ werd de sociale impact van de verschillende concepten in de uitgaanscontext gemeten. Volgens de resultaten kan de Protector tot de winnaar gekroond worden, al zou deze keuze in de toekomst wel kunnen verschuiven. Het beoordelen van sociale augmentatie blijft een uitdaging, omdat de werkelijke context een van de belangrijkste factoren blijft. De vastgelegde onderzoeksmethode levert echter al zeer nuttige informatie aan en vormt daarbovenop een goed alternatief wanneer reëel contextonderzoek onmogelijk is. Het liet bovendien toe om meerdere ontwerpen met elkaar te vergelijken en de optimaliseren.

CL1R1SZ