Raster Resonantie

Janne Vuylsteke

Master Interieurarchitectuur
2023— 2024

studio
Morfologie van het Interieur

promotoren
Eva Storgaard
Marjan Michels

Margo Annemans

Raster Resonantie

 

Ik heb een derde plek ontworpen in de Kolenwasserij (1922) van Beringen-Mijn. Op deze derde plek staan de vier aspecten van Social support centraal. Bij het ontwerpen van een derde plek is het belangrijk om te weten wie er nood heeft aan zo een plek. Hierbij kwamen de aspecten Emotional support, Instrumental support, Companionship en Distraction naar voren. Ieder verdiep voorziet een ander aspect. 

Resonantie, een fenomeen waarbij twee energieën elkaar ontmoeten, elkaar beïnvloeden en samen transformeren in een nieuwe energie. In Raster Resonantie wordt het rigide karakter van de kolenwasserij doorbroken. Dit imposante gebouw bestaat uit een dragend raster van I-profielen. Deze typische industriële rasterstructuur met zijn effciënte en snelle opbouw vormt nu de basis van mijn ontwerp.

Het rigide karakter van de Kolenwasserij wordt niet gezien als een belemmering, maar als een uitdaging tot vernieuwing. Een dynamische railing doorheen de constructie verdeelt de grote open ruimte in verschillende zones. Die ruimtes kunnen flexibel aangepast worden met gordijnen, waardoor constante verandering en beweging mogelijk is. Net als resonantie creëert de railing een nieuwe ruimtelijke energie, die de rigide structuur doorbreekt. Elke zone heeft een eigen karakter en functie.

Dit zorgt niet alleen voor een visueel interessante omgeving maar introduceert een nieuwe dynamische interactie. Het creëert ruimtes die kunnen evolueren naar de behoefte van de gebruiker, waarbij de vaste en flexibele elementen elkaar versterken en aanvullen.

Door een doordachte plaatsing van de railing doorheen de constructie, wordt niet alleen het rigide karakter van het gebouw doorbroken, maar wordt de structuur versterkt. Met deze ontwerpmethode kunnen flexibele en aanpasbare zones evolueren naar de behoefte van de gebruiker. Zo ontstaat een derde plek waar iedereen zicht welkom voelt. 

Contact

Janne Vuylsteke
janne.vuylsteke1@gmail.com 

CL1R1SZ