Herbestemmingsproject parochiekerk sint-Bernadette

Jacob Smit

Master Interieurarchitectuur
2021— 2022

studio
Re-use Modern Interiors

promotoren
Matthias Decleer
Paul Wauters

Herbestemmingsproject parochiekerk sint-Bernadette

 

Voor deze masterproef zocht ik naar een herbestemming van modernistisch erfgoed na de Tweede Wereldoorlog, een onderzoeksproject waar we reeds enkele jaren bij betrokken zijn. Je werkt individueel aan de masterproef die een concrete ontwerpopdracht zal zijn en waarvan jezelf de locatie bepaalt en ook het onderwerp van herbestemming dat geschikt is voor deze locatie. De gekozen locatie zal een interessante case en/of voorbeeld zijn van een modernistisch erfgoed met kenmerkende aspecten van deze stijlperiode.

Tijdens het vooronderzoek bleek al snel dat een herbestemming voor de parochiekerk Sint-Bernadette een goed initiatief was. De buurt had nood aan iets nieuws, een plaats waar je graag naartoe wil komen. Een plek waar zowel jonge als de wat oudere mensen zich welkom voelen.

Dit leidde tot het concept van een cultuurcentrum: een ontwerp dat tracht zowel de huidige architectuur te bewaren, als het gebouw complementeren met de nieuwe elementen en functies die erin komen.

Het proces van het project bood me veel mogelijkheden: ik ben van een eerder rechte vormenstructuur geëvolueerd naar een vorm die niet alleen zijn kwaliteiten heeft als vorm op zich, maar ook functioneel een meerwaarde geeft aan het gebruik hiervan.

De trapeziumvorm heeft zijn akoestieke waarden. Doordat de vorm smal vanaf het podium begint en breder wordt naargelang je naar de achterste rij stoelen gaat, zorgt dit ervoor dat de geluidsgolven niet afketsen van de muren, maar deze geleid worden. Dit maakt dat de akoestiek zeer goed onder controle wordt gehouden.

De materialisatie van het project was ook een grote factor. Ik heb gekozen voor duurzame materialen, die ook een akoestische functie hebben. Dit belangrijk is om het geluidniveau goed te laten werken. Daarnaast zijn de materialen ook gebruiksvriendelijk en geven ze het gebouw een mooi geheel.

CL1R1SZ