Herbestemming en herintegratie woning Douchar van Léon Stynen – Co-living en co-working: flexibel wonen en werken voor jonge starters

Isaura Dubois

Master Interieurarchitectuur
2023— 2024

studio
Re-use of Modernist Buildings

promotoren
Iris Van der Schueren
Sara Eloy

Herbestemming en herintegratie woning Douchar van Léon Stynen – Co-living en co-working: flexibel wonen en werken voor jonge starters

 

De modernistische en beschermde woning Douchar te Hasselt ontworpen door Léon Stynen, staat al sinds 2008 leeg en verkeert in een vervallen staat, die zich leent tot allerlei kleine criminaliteit. De woning heeft dringend nood aan een permanente bezetting die sociale controle kan garanderen. De stad Hasselt wil inzetten op deze problematiek en de reeds beschikbare ruimte beter benutten en hiermee onder andere jonge starters helpen. 

Woning Douchar is zeer gunstig gelegen en doet dienst als toegangsweg naar de Heilig Hartwijk achter het pand, dat ontwikkeld wordt van parking naar een groene zone. De architecturale kwaliteiten van de woning worden gekenmerkt door een kleurrijk materiaalgebruik en een zuivere organisatie met een centrale circulatie waarrond werken, wonen en slapen geschikt zijn. Deze worden vertaald in een verticale gelaagdheid om de functies van elkaar te scheiden. Op basis van deze opbouw, de beschikbare ruimte en een grondig onderzoek, is uitgewezen dat het transformeren van de woning tot een hedendaags woon-werkomgeving een geschikte herbestemming zou zijn. Specifiek het concept co-working in combinatie met co-living voor jonge starters die op een betaalbare manier nabij het centrum voor een flexibele termijn in woning Douchar kunnen verblijven.

De ontwerpstrategie die wordt toegepast vertrekt vanuit de principes die Stynen in de woning hanteerde. Om dit te vertalen naar een hedendaags ontwerp, introduceer ik het concept ‘verbinding’ als aanvulling. De herbestemming van de woning heeft namelijk als doel verbinding creëren tussen de omgeving en de woning, maar ook tussen jonge starters en de omgeving, tussen co-working en co-living en de bestaande en nieuwe vormgeving. Dit zal worden vertaald in het creëren van extra buitenruimte, het opentrekken van de achtergevel en het werken met doorzichten en collectieve zones.

De herbestemming van dit pand als woon- en werkruimtes voor jonge starters draagt bij aan een levendige en sociale omgeving met sociale controle die de woning nodig heeft. 

Contact

Isaura Dubois
isauradubois@outlook.com 

CL1R1SZ