MIXED MONOLITH

Isabel Wille

Master Architectuur
2019 — 2020

studio
MIXED MONOLITH

promotoren
Koen Van Bockstal

medestudenten
Magali Ceulemans

MIXED MONOLITH

De Cadixwijk vormt één van de drie wijken van het Eilandje. De wijk wordt langs de zuidzijde afgebakend door de Londenstraat en langs de andere drie zijden door dokken. Het gebied ligt volledig op het grondgebied van het district Antwerpen. Het perceel is gelegen in het zuiden van de bestaande Cadixwijk. Het zoeken naar de juiste verhoudingen rekening houdend met de context is een belangrijk aspect.

 Als vertrekpunt voor ons ontwerp, maakten we een terugkoppeling naar de typologie van een monoliet. De massa heeft vaak een beschermende functie, zoals bij een kasteel, maar zorgt bovendien ook voor een zekere ruimtelijkheid. Er treedt een wisselwerking op tussen massa wegnemen en massa toevoegen. Deze wisselwerking brengt extractie en accumulatie teweeg. Doorheen het project werken we met de massa zowel structureel, functioneel als esthetisch.

Referenties van monolieten hebben ons in staat gesteld om het concept van een monoliet te begrijpen en te vertalen naar ons ontwerp. Het fascinerende hieraan is dat dit dorp vanop een afstand de uitstraling heeft van één massief volume, net zoals een bunker. Bij nader inzien, wordt het duidelijk dat deze bestaat uit meerdere kleine clusters. Dit is één van onze ambities en hieruit is onze visie tot stand gekomen.

Het programma werd gegroepeerd in vier clusters waarbij bepaalde ruimtes werden gekoppeld met elkaar om hun onderling verband te versterken. Deze clusters vertalen we vervolgens naar pleinen, als verwijzing naar onze ambitie van een dorp. De vier pleinen hebben een eigen identiteit en karakter en vormt een onbebouwde ruimte omgeven door verschillende functies. De pleinen hebben een publiek karakter en brengen mensen samen, elk op hun eigen manier.

Contact

Isabel Wille
isabel.wille@hotmail.com

CL1R1SZ