Ca’Zana – Gezinsvriendelijk wonen rond collectieve tuinen

Inyas Montesinos

Master Architectuur
2020 — 2021

studio
CADIX

promotor
Dikhäuser

medestudenten
Thibaut Vanheuckelom

CA’ZANA – GEZINSVRIENDELIJK WONEN ROND COLLECTIEVE TUINEN

De masterproef Retrospectieve-Dikhäuser omvat een ontwerpend onderzoek naar gezinsvriendelijk wonen in monolithische gebouwen in de Cadixwijk in Antwerpen. Vanuit een studie naar de evolutie van Het Eilandje sinds Stad aan de Stroom ’90 ontstond onze fascinatie voor twee stedelijke figuren: het Barcelonese bouwblokkengrid en Chicago Courtyard Apartments. Dit gaf de aanleiding van ons ontwerp over dens familiaal wonen rond collectieve tuinen die interactie met de stad opzoeken.

In het oude havengebied in Antwerpen voerden we voor deze masterthesis ontwerpend onderzoek uit naar een gezinsvriendelijk bouwblok. De site is gelegen aan de noordzijde van het Cadixeiland op de grens tussen de haven en de stad. De wijk kenmerkt zich door zijn openheid aan het water enerzijds en zijn stedelijk dens karakter anderszijds.

We ontwierpen een coherent bouwblok dat de interactie met zijn omgeving opzoekt. In ons ontwerp besteedden we bijzondere aandacht aan de voorziening van kwalitatieve buitenruimtes voor families in de stad. Het is onze ambitie een variëteit aan buitenruimtes te voorzien die complementair is aan een dense stapeling van woningen. Een opdeling van het binnengebied zorgt voor toe-eigenbare tuinen en een collectief pleintje dat publiek toegankelijk is.

In ons ontwerp willen we het bouwblok integreren in zijn omgeving door de korrel van de context te respecteren. De grossform toont zich morfologisch op een manier die refereert naar de maat van oude pakhuizen en loodsen. Tegelijk wensen we diversiteit in de architectonische vorm te creëren die voor herkenbaarheid zorgt bij zowel bewoner als omwonenden.

Grote buitenkamers werken als scharnierpunten in het geheel. Ze fungeren als schakels in de grote compositie, als ontluchtende openingen voor de binnengebieden en als overmaatse terrassen voor gezinnen. Zo trachtten we een compact, gestapeld en gezinsvriendelijk bouwblok te bekomen waar plaats is voor stedelijke verwevenheid, spontane ontmoeting en een veilige thuisplek voor kinderen.

Ons bouwblok staat naast het masterproefontwerp van Gerben Van Wauwe en Victor Leemans.

Contact

Inyas Montesinos
inyas.montesinos@outlook.be

CL1R1SZ