Een interactieve set-up voor de evaluatie van experiential qualities van plastics door consumenten

Ineke De Hondt

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
Lukas Van Campenhout
Lore Veelaert

Een interactieve set-up voor de evaluatie van experiential qualities van plastics door consumenten

 

Er werd een exploratie gedaan naar het ontwerp van een methode voor materiaalevaluatie die afgestemd is op consumenten. Er werd gezocht naar een gestandaardiseerde manier om data te verzamelen van experiential qualities (emoties, betekenissen en sensorische eigenschappen) op grote schaal. Hierin werd de focus gelegd op het ontwerpen van een interactie en ondersteuning voor de sensorische eigenschappen van plastics. Deze thesis bouwt verder op het doctoraat van Lore Veelaert.

Voor de materiaalkeuze tijdens een ontwerpproces houden ontwerpers rekening met verschillende materiaaleigenschappen. Technische eigenschappen garanderen onder andere de maakbaarheid van een product en de bruikbaarheid binnen een bepaalde context. Experiential qualities zorgen ervoor dat producten door hun materialisatie een betekenis krijgen, een emotie opwekken of onze zintuigen prikkelen. Een goedkoop uitziend product wordt gekoesterd omdat het een distinctieve geur heeft die herinneringen oproept waardoor het een emotionele waarde krijgt. Het is belangrijk voor ontwerpers om hierover inzicht te krijgen om een betere personal fit te creëren. Momenteel is nog maar weinig geweten over de experiential qualities van materialen. Dit is de opportuniteit voor deze thesis.

Het resultaat is een productvoorstel van een toestel dat op een semi-beschermde, openbare plaats staat zoals een bibliotheek of cinema, toegankelijk voor een breed publiek. Belangrijk is dus dat de opstelling hieraan is aangepast en dat respondenten ondersteund worden tijdens het evaluatieproces. Hiervoor werd een aangepaste interactie ontworpen zodat respondenten op een interactieve manier de materiaalevaluatie kunnen afleggen. Aangepaste hulpstukken ondersteunen respondenten in hun beslissingsproces en door instructieve video’s die afgestemd zijn op de voorkennis van respondenten wordt informatieoverdracht mogelijk gemaakt.

Hoewel het project nog in haar kinderschoenen staat, werden grote stappen gezet voor het gestandaardiseerde grootschalige materiaaltesten voor sensorische eigenschappen van plastics. Uit verschillende verificaties blijkt dat deze productoplossing een meerwaarde lijkt te hebben tegenover de papieren versie die momenteel gebruikt wordt voor de evaluatie van sensorische eigenschappen. Dit toont  de relevantie van dit project. 

CL1R1SZ