Joseph-Louis Stynen als restauratie-architect

ineke beysens

Master Erfgoedstudies
2021 — 2022

onderzoek

promotoren
Dirk Laporte
Caterina Verdickt

Joseph-Louis Stynen als restauratie-architect

 

Joseph-Louis Stynen, is dat geen familie van Léon Stynen? Nee in tegendeel, waar Léon Stynen uitgroeide tot het populaire boegbeeld van het modernisme in Antwerpen, bleef het werk van Joseph-Louis Stynen onder de radar. Het doel van dit onderzoek is dan ook in eerste plaats deze verwarring uit de wereld te helpen en beoogt bovenal een eerste poging tot (her)waardering en erkenning van het oeuvre van Joseph-Louis Stynen.

Het leven en werk van Borgerhouts architect Joseph-Louis Stynen (1907-1991) is tot op heden nog maar weinig onderzocht. Nochtans laat hij door zijn meer dan vijftig jaar durende loopbaan, een omvangrijk oeuvre na. Naast het optrekken van talrijke nieuwbouwprojecten, zet hij zich gaandeweg in voor de Antwerpse monumentenzorg door verschillende restauraties uit te voeren van toonaangevende monumenten in de provincie Antwerpen.

Het doel van dit onderzoek is om de kennis over zijn restauratiewerken te vergroten en bovendien de impact van hem als restauratiearchitect op de twintigste-eeuwse restauratiepraktijk te achterhalen. Daarom luidt de onderzoeksvraag als volgt: ‘welke bijdrage heeft Joseph-Louis Stynen geleverd aan de restauratiewereld van de twintigste eeuw in Antwerpen?’

Hiervoor is het eerst noodzakelijk inzicht te verwerven in de evolutie van de monumentenzorg en restauratiepraktijk. Vandaar werd op basis van literatuurstudie een overzicht geschetst van de geboorte van de monumentenzorg tot aan het einde van de twintigste eeuw. Vervolgens kan de carrière en het restauratieoeuvre van Stynen onderzocht worden. Aan de hand van vier case studies wordt zijn filosofie en werkwijze achterhaald. Zijn omvangrijke archief in de collectie van het Vlaams Architectuurinstituut is hierin van onschatbare waarde.

Uit deze cases studie blijkt dat hoewel Joseph-Louis Stynens restauratiefilosofie en aanpak niet vernieuwend was in de twintigste eeuw, hij toch een grote stempel heeft gedrukt op de Antwerpse restauratiepraktijk. Door zijn toewijding, zorg en deskundigheid staan vele geslaagde restauraties op zijn naam. In dat opzicht mag hij beslist als één van de grondleggers van de monumentenzorg in Antwerpen beschouwd worden.

Contact

Ineke Beysens
ineke_beysens@hotmail.com 

CL1R1SZ