House of Culture

Indy Van Cauwenberg

Master Interieurarchitectuur
2021— 2022

studio
Re-use Modern Interiors

promotoren
Paul Wauters

House of Culture

 

House of Culture is een masterproefproject waarbij een naoorlogs modernistisch gebouw wordt herbestemd. House of Culture is een plaats waar een prachtig naoorlogs modernistisch kerkgebouw herbestemd wordt tot een cultureel centrum. Hier kunnen artiesten hun talenten tonen en samenkomen.

Het gebouw dat gebruikt wordt voor deze opdracht is De Heilige Sint-Bernadette Parochiekerk in de stad Mortsel, Antwerpen. Ontworpen door Jos Van Driessche en Jean Van Den Bogaerde in 1966 op aanvraag van de parochie. Door middel van een grondig vooronderzoek en een buurtenquête opgemaakt met medestudent Jacob Smit, werd de keuze van deze herbestemming bepaald. Het doel hiervan was om de buurtbewoners mee te betrekken bij het ontwerp, door bestaande functies te combineren met nieuwe. Ook de vormentaal van het gebouw in combinatie met de kerkelijke functie is zeldzaam, waardoor het (voor mij) belangrijk was dat de ingrepen beperkt bleven.

Het concept is gebaseerd op het principe van ‘temporary architecture’. Zo komt mijn ontwerp tot leven in de vorm van een installatie met multifunctionele elementen, bestaande uit een selectie aan ecologische materialen. Deze wordt geïntegreerd in het interieur, losstaand van de bestaande constructie van het gebouw. Vergelijkbaar met ‘box-in-box’ architectuur.

Contact

Indy Van Cauwenberg
indyvancauwenberg@hotmail.com 

CL1R1SZ