Horizone Tools

Ian Garcia

Master Productontwikkeling
2020 — 2021

ontwerp

promotoren
Jouke Casper Verlinden
Sander Van Goethem

HORIZONE TOOLS

Horizone Tools is een fysieke en virtuele interface combinatie die het ontwerpproces van designers ondersteunt. Het product omvat een set aan fysieke controllers, een dock om deze op te bergen, een virtueel gedeelte om geometrie en referenties op te slaan en een overzichtsbibliotheek van het ontwerpproces. Deze onderdelen bieden overzicht, geven een betere controller wissel en voorzien ondersteuning via de virtuele interface elementen.

Probleemstelling

De huidige software toepassingen binnenin het creatieve virtual reality domein beschikken niet over de specifieke mogelijkheden om het ontwerpproces te ondersteunen. Enerzijds moeten de software compatibel zijn met bestaande hardware, deze hebben een gelimiteerde hoeveelheid aan interactiemogelijkheden. Daarnaast wordt het ontwerpproces niet ondersteund en moet de gebruiker zelf op zoek naar een systeem voor richting en progressie te organiseren. Als laatste is er nog geen concrete en integrale ondersteuning voor professionele creatievelingen, en ligt de focus op software of hardware maar worden ze slechts deels afgesteld op elkaar.

Gespecialiseerde controllers

Er zijn vier verschillende VR-controllers met elk een unieke knoppenlayout dat gekoppeld is aan unieke delen van de virtuele interface, dit bevorderd het maken  en bewerken van profielen, uithollen en tekenen van complexe geometrie.

Wisselen van controllers

Het dock bevat voor alle controllers een aangepaste opslag die het uitnemen en terugplaatsen van de controller begeleidt. Zo wordt het natuurlijker om te wisselen van controller tijdens het ontwerpen in de virtuele omgeving.

Ontwerpproces communicatie

De virtuele interface bevat begeleidende elementen die er niet alleen voor zorgen dat de gebruiker zelf een beter overzicht bewaart van het ontwerpproces, maar dat ook de communicatie naar derden vlotter kan verlopen nu dat VR steeds toegankelijker wordt.

Contact

Ian Garcia
iangarciabe@gmail.com

CL1R1SZ