Architectuur en Sensitiviteiten

Hanne D’Hollandere

Master Architectuur
2020 — 2021

studio
Architectuur en Sensitiviteiten

promotoren
Johan Van Rompaey

medestudenten
Matthias Gorrens

ARCHITECTUUR EN SENSITIVITEITEN 

We onderzochten de omgevingsfactoren die waarschijnlijk invloed hebben op het dagelijkse leven van mensen die gevoeliger zijn aan hun omgeving. Aan de hand van een literatuurstudie ontwikkelden we een ontwerpmethodiek en een toolbox. Als proof of concept werkten we samen met het UPC Duffel om het ontwerp van een gesloten opnameafdeling te herzien. Daarvoor gingen we om de twee weken in overleg met onder andere zorgverleners tijdens workshops.

Er is steeds meer aandacht voor ontwerpen met sensitiviteiten. In deze thesis wordt migraine als voorbeeld gebruikt om meer inzicht te krijgen in methodologieën daarrond. Migraineaanvallen, maar ook opflakkeringen van andere sensitiviteiten, kunnen het resultaat zijn van verschillende factoren. We moeten ons bewust worden van de fysieke eigenschappen van een omgeving en de gevolgen daarvan op onze gezondheid. Innovaties, functionalistisch denken en extreem transparante of super energie-prestatiegerichte gebouwen staan soms ver af van wat ideaal is voor het menselijk lichaam.

Hoe kunnen ontwerpers principes vastleggen op een onderbouwde manier om zo de gelijkheid van mensen met sensitiviteiten tegenover anderen te bevorderen buiten de private omgeving? Startend vanuit deze onderzoeksvraag focusten we verder op de omgevingsfactoren die waarschijnlijk invloed hebben op het dagelijkse leven van mensen met sensitiviteiten. We deden gericht onderzoek aan de hand van wetenschappelijke publicaties en bevroegen experten en ervaringsdeskundigen.

Met behulp van een toolbox en ontwerpprincipes legden we de link tussen wetenschappelijke informatie en de architecturale ontwerppraktijk. De toolbox kan houvast bieden tijdens ontwerpprocessen waarbij onderbouwing en voeling voor sensitiviteiten, triggers en overprikkeling noodzakelijk zijn. Daarnaast blijven persoonlijk reflecties en inzichten van de ontwerpers in kwestie minstens even belangrijk.

We valideerden de toolbox met een ontwerp dat dient als proof of concept. We plaatsten onszelf in de belevingswereld van de patiënten en zorgverleners van het Universitair Psychiatrisch centrum Duffel. Op die manier reflecteerden we over de opgestelde toolbox, de daarbij horende inzichten en de inzetbaarheid van deze thesis in het algemeen.

Contact
Hanne D’Hollandere
hanne.dhollandere@outlook.com

CL1R1SZ