Het Eiland & de familistère een retrospectieve – Gezinsvriendelijke woontoren als sluitsteen tussen stad en haven

Gunter Dehouwer

Master Architectuur
2022 — 2023

studio
 Het Eiland en de Familistère

promotor
Koen Van Bockstal

mededstudent
Toon Bursens

Het Eiland & de familistère een retrospectieve – Gezinsvriendelijke woontoren als sluitsteen tussen stad en haven

 

De afgelopen twee decennia is het Eilandje aan het groeien tot een bloeiend stadsdeel. Desalniettemin schuilt het fenomeen gentrificatie om de hoek dat het moeilijk maakt voor jonge gezinnen om er betaalbaar te kunnen wonen, met als gevolg een tekort aan kinderen. De ontwerpopdracht doelt op een gezinsvriendelijk gestapeld wonen aan de noordelijke rand van de Cadix waarbij de moderne stadsgezin op een stedelijke manier gehuistvest kan worden.

Het Eilandje – dat zich tussen stad en haven bevindt – verwierf door haar rijke geschiedenis een maritiem karakter dat voornamelijk gekenmerkt wordt door de openheid van de watervlaktes en een densiteit aan diverse havengebouwen die verschillen in schaal en korrel. 

De noord-oostelijke hoek van de Cadix waar perceel E1 zicht bevindt, bestaat uit een uitstulping die afwijkt van het rationeel stratenraster van de wijk. Een unieke plaats die omgeven wordt door water aan drie zijdes waar we een grootstedelijk bouwblok ontwerpen met een geïntegreerd torengebouw. De grossform van het gebouw manifesteert zich als een morfologisch geheel dat inspeelt op de schaal en korrel van typische havengebouwen uit de omgeving. Aan het noordelijk waterfront creëren we een fors gestalte met allures van een havensilo. De zuidkant refereert naar de maat van oude pakhuizen en rijwoningen.

Een diversiteit aan woontypologiën zorgt voor nuancering in de vormgeving. Dit resulteert in een bouwblok met vele gezichten, wat bijdraagt aan de herkenbaarheid voor de bewoners. Toch heeft het ontwerp de ambitie om een coherent geheel te vormen door een vaste structuurmaat en door dezelfde materialiteit in het hele bouwblok verder te zetten. We beogen een kwalitatief stedelijk leven voor een diversiteit aan gezinstypes waarbij ruime woningen ter hoogte van de plint een collectief hof omsluiten. Vanuit verschillende niveaus trachten we aangename verblijfsplaatsen te creëren waarbij een genereuze luchtstraat en grootstedelijke dakterrassen een uitbreiding vormen van het collectieve hof.

 

Contact

Gunter Dehouwer
gunter-dehouwer@hotmail.com 

CL1R1SZ