Uit het zicht

Gillian Deblaere

Master Interieurarchitectuur
2019 — 2020

studio
psychologie van de ruimte

promotoren
Eva Storgaard
Marjan Michels

UIT HET ZICHT

UIT HET ZICHT – UITVAARTHUIS
Hoe kan architectuur en interieur bijdragen tot het verwerken van een rouwproces?

“Uit het zicht” is een Multi-sensorieel uitvaarthuis in het kader van Universeel Design, gesitueerd in een oude hoeve in Lichtervelde. Binnen het thema uitvaart focus ik mij op hoe Multi-zintuigelijke architectuur kan bijdragen tot het verwerken van het rouwproces. Deze visie is tot stand gekomen door te vertrekken vanuit het standpunt van blinden en slechtzienden. De titel “uit het zicht” heeft een binaire betekenis. Enerzijds slaat dit op het serene thema, waarbij de overledene uit ons zicht is weggerukt. Anderzijds slaat dit op de focus/link om net andere zintuigen terug op de voorgrond te plaatsen.

Uit de interviews blijkt dat de dood vaak tweeledig geïnterpreteerd wordt, namelijk positief en/of negatief. Deze dualiteit heb ik omgezet in een concept. Het concept “dualiteit” wordt weergegeven door de site visueel te scheiden in twee lagen. Een zware, solide ondergrond die de harde werkelijkheid representeert. Deze wordt hier vormgegeven in een betonstructuur die vanuit de vloer naar de lambrisering overloopt, waardoor deze grens vloer-wand vervaagd. De tweede laag suggereert een helder hemelgewelf, waar ieder van ons mee te maken krijgt. Deze visuele scheidingslijn is tevens een leidraad voor oriëntatie doorheen mijn ontwerp waardoor de site leesbaar wordt. Door net de focus te leggen op het Multi-zintuigelijke, wordt hier een rijke beleving in het interieur bekomen. Deze prikkels kunnen het rouwproces ondersteunen en bevorderen, voor zowel blinden & slechtzienden als voor ons.

Contact

Gillian Deblaere
gillian_deblaere12@hotmail.com

CL1R1SZ