ORIZURU

Freyja Peeters

Master Productontwikkeling
2022 — 2023

ontwerp

promotoren
 Lukas Van Campenhout
 Niel Van Cleynenbreugel

ORIZURU

ORIZURU is een toolkit die persoonlijk en sociaal herstel van jongvolwassenen met een psychotische kwetsbaarheid ondersteunt. De ondersteuning gebeurt tijdens een voltijdse opname in een psychiatrisch ziekenhuis. ORIZURU heeft als doel het emotioneel comfort van de jongvolwassene te bevorderen, verbondenheid op de afdeling te stimuleren en het identiteitsgevoel van de jongvolwassene te versterken. De toolkit geeft de patiënt een stem en fungeert als een facilitator voor dialoog, (inter)actie en introspectie.

ORIZURU bestaat uit houten bouwvormen met een combinatie van abstracte en meer figuratieve vormen, inspiratievormen met verschillende thema’s, een flyer met de meerwaarde voor de patiënt en een handleiding voor facilitators over de toolkit en suggesties voor het gebruik ervan.

Bestaande hulpverleningstechnieken zijn vaak te talig of abstract en voor psychotisch kwetsbare personen is het gemakkelijker om tactiel en beeldend gedachten te creëren. De bouwvormen, waarop patiënten schrijven, schilderen of tekenen, kunnen in elkaar schuiven tot een 3D constructie, die gedachten, gevoelens of ervaringen representeert. De patiënt kan zich non-verbaal uiten en de hulpverlening komt sneller tot de kern van problemen. De bouwvormen fungeren als facilitator van communicatie en introspectie. Door het maken van wekelijkse constructies tijdens therapie, wordt herstel visueel en tastbaar.

De inspiratievormen zijn beschikbaar op de afdeling en onderverdeeld in vier thema’s: creativiteit, persoonlijke ontwikkeling, verbinding en spiritualiteit. Het zijn laagdrempelige activiteiten, gebaseerd op interesses, noden en doelen van patiënten. Ze dienen als medium om verbinding en interactie te stimuleren. De inspiratievormen kunnen deel uitmaken van een constructie en leiden tot visuele succeservaringen. Deze voltooide activiteiten geven de jongvolwassenen een gevoel van voldoening en eigenwaarde. Zinvolle interacties worden op die manier ook tastbaar.

De brochure is een handleiding voor de hulpverlening, waarin drie kernpijlers voor herstel worden toegelicht: comfort, verbinding en identiteit. Verder worden een aantal suggesties voor het gebruik van ORIZURU beschreven; de toolkit kan alleen, met lotgenoten of tijdens therapie ingezet worden, afhankelijk van de fase van herstel waarin de patiënt zich bevindt.

Contact

Freyja Peeters
freyja@peeters-noppe.net 

Meer info

https://www.behance.net/freyjapeeters1

CL1R1SZ