Goedgezind

Floris Carpentero

Master Interieurarchitectuur
2022— 2023

studio
Re-use of Modernist Buildings

promotoren
Paul Wauters

Goedgezind

 

Deze masterproef focust zich op het thema van de sociale woningbouw. Meer specifiek richt ik mij op het ontwerp van sociale woningen voor grotere gezinnen. Zij hebben nood aan grotere woningen om ook een kwalitatief leven te kunnen leiden. Vandaar krijgt dit project de naam ‘goedgezind’. Een project met een sterke boodschap en gecreëerd vanuit een sociaal perspectief.  

De sociale woningbouw geeft kwetsbare mensen de kans om over een kwalitatieve woning te beschikken. Desondanks blijven de wachtlijsten voor sociale woningen groeien waardoor lang niet iedereen tijdig over een betaalbare woning kan beschikken. Daarnaast zijn een heel aantal sociale woningen zijn niet meer up-to-date en voorzien ze niet meer in de huidige maatschappelijke noden. Daarom is het van belang om dergelijke gebouwen te renoveren en ze te optimaliseren. Er is nood aan renovatie van het bestaand patrimonium binnen de sociale huisvesting.

De modernistische bejaardenwoningen en het sociaal woonblok uit 1937, ontworpen door Hugo van Kuyck en Fritz van Averbeke is een dergelijk modernistisch gebouwencomplex dat toe is aan renovatie. De site, in de wijk Markgrave te Antwerpen, bestaat uit drie verschillende gebouwen met een grote collectieve binnentuin. Deze masterproef is een ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden van het ontwikkelen van dergelijke grotere types binnen de bestaande architecturale grenzen van de gebouwen. Langs de andere kant blijft een groot deel van de bestaande woningen ook behouden om zo een sociale mix te blijven garanderen. Verder wordt ook de polyvalente ruimte en de gelijkvloers met commerciële ruimte herdacht in functie van de bewoners. Het nieuwe ontwerp zal de juiste balans moeten vinden tussen privacy en ontmoeting. 

Ik bemerk dat het ontwerpen van interieurs voor sociale woningen een doordachte en holistische benadering vereist die rekening houdt met de behoeften en omstandigheden van de bewoners. Door een aantal bestaande woningen te combineren tot ruimere eenheden, krijgt het gebouwencomplex een nieuw leven.

Contact

Floris Carpentero​
floris.carpentero@hotmail.com 

CL1R1SZ