Reminiscence of the old city

Florian Thys

Master Architectuur
2021 — 2022

studio
High-rise

promotoren
Bart Hollanders
Sven Verbruggen

Reminiscence of the old city

 

Colin Rowe’s Collage City vormt de basis voor een high-rise ontwerp in Europese context. Houden de ideeën die hij in zijn boek aanhaalt nog steeds steek? Aan de hand van ontwerp voor de Boerentoren, de eerste Europese skyscraper, onderzoek ik of het nog een gepaste ontwerpstrategie is anno 2022.

Het hoofdthema dat ik uit Collage City haal noem ik ‘solid and void’. In het boek legt Rowe uit hoe de structuur van de historisch gegroeide Europese stad een veel leesbaardere omgeving creëert tegenover het modernistische grid van high rise steden als New York en Chicago. Een lobby ontwerpen die deel uitmaakt van deze historische stadsstructuur was dus een prioriteit. De nadruk ligt op de ‘space’, tegenover het ‘object’.

Het transponeren van deze thema’s die vooral gerelateerd waren aan stedenbouw naar architectuur vereiste een zeker herinterpretatie van de thema’s. Op de schaal van het bouwblok waren Rowe’s ideeën wel relevant maar voor het ontwerp van specifieke vloerplannen en functies wordt het thema ‘solid and void’ geherinterpreteerd als ‘void as structure’. Zo zoek ik in elk plan naar een leesbare structuur. Voor het ontwerp van elk programma wordt steeds gezocht naar een opdeling in ‘solids’ en ‘voids’.

‘Void as structure’ wordt ook op verschillende schalen gezien: op de schaal van het bouwblok vormt de lobby en het binnengebied de structuur of ‘void’, op de schaal van de toren worden verschillende publieke programma’s als ‘voids’ gezien die scheidingen vormen tussen de verschillende ‘solids’, of private programma’s.

Contact

Florian Thys
thys.florian@hotmail.be 

CL1R1SZ