De sociale impact van een critical design wearable rond het onveiligheidsgevoel in het uitgaansleven

Floor Goddeeris

Master Productontwikkeling
2022 — 2023

onderzoek

promotoren
 Kristof Vaes
Muriel De Boeck

De sociale impact van een critical design wearable rond het onveiligheidsgevoel in het uitgaansleven

 

ClubpAct is een sensibiliseringscampagne die zich richt op het frequent voorkomende onveiligheidsgevoel in het uitgaansleven. De campagne onderzoekt, in het kader van social human augmentation en critical design, wat de sociale impact en gedragsverandering is op het uitgaanspubliek door gebruik te maken van wearable technology. Aan de hand van een video wordt de boodschap overgebracht naar het uitgaanspubliek. 

Deze design research, in het kader van social human augmentation en critical design, onderzoekt de sociale impact en gedragsverandering op het uitgaanspubliek door gebruik te maken van wearable technology. Critical design probeert een probleem aan te kaarten in plaats van op te lossen waardoor er in deze toepassing een debat opgewekt kan worden over het onveiligheidsgevoel. Het maakt gebruik van ontwerpen voor massacommunicatie in plaats van massaproductie.

De sensibiliseringscampagne ClubpAct bevat een wearable die tracht het onveiligheidsgevoel vorm te geven door een rood alarmerend lichteffect te tonen naar de omgeving wanneer dit gevoel wordt ervaren. Aan de hand van de implementatie van wearable technology in het ontwerp worden sensoren geïntegreerd die het onveiligheidsgevoel zullen meten en het lichteffect zullen sturen. De campagne wordt in de vorm van een video overgebracht naar het uitgaanspubliek. Zo kan de sociale impact en de perceptie op de inzet van critical design gemeten worden. Daarbij geeft dit onderzoek een eerste nuttige aanzet voor het realiseren van een sociale impact over het onveiligheidsgevoel binnen het uitgaanspubliek. Hierbij toont het onderzoek voor ClubpAct in zekere mate aan dat het gebruik van wearable technology bij het ontwerp resulteert in de creatie van een non-verbale taal. Deze taal stimuleert reflectie over het eigen gedrag en roept motivatie op om een adequate interactie te vertonen als een onveiligheidsgevoel zich voordoet in de uitgaanscontext.

CL1R1SZ