Home voor semi-zelfstandig wonen

Finne Claesen

Master Interieurarchitectuur
2023— 2024

studio
Re-use of Modernist Buildings

promotoren
Iris Van der Schueren
Sara Eloy

Home voor semi-zelfstandig wonen

 

Deze masterproef onderzoekt een geschikte woonvorm voor volwassenen met psychische problemen, gebruikmakend van het voormalige Home voor verpleegsters in Genk. Het ontwerp richt zich op zelfstandig leren wonen, ondersteuning, sociale interactie en activiteiten. Door het modernistische gebouw van architect Noël Van Malleghem aan te passen, worden de originele kwaliteiten versterkt en nieuwe mogelijkheden geopend.

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een passende woonvorm voor volwassenen met psychische problemen, die vaak niet zelfstandig kunnen wonen en behoefte hebben aan begeleiding. Het project benut het voormalige Home voor verpleegsters in Genk, gelegen op de welzijnscampus Portavida. De context van de welzijnscampus met haar unieke faciliteiten vormt de ideale omgeving voor deze woonvorm.

Om de groei naar zelfstandig wonen mogelijk te maken, ontwikkel ik 4 woonmodellen in het hoofdgebouw, met als uitgangspunt: hoe hoger je woont, hoe zelfstandiger.  Op elk niveau bevindt zich een gemeenschappelijke leefruimte. Deze leefruimten zijn gericht naar de zon en bieden sociale interactie voor de bewoners. In het gebouw verkleint de gemeenschappelijke leefruimte ten gunste van de kamers die gaandeweg studio’s worden. Door de visie van de architect wat betreft ruimte en materialen te omarmen en als uitganspunt te nemen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden en inzichten. Zo vormde de oorspronkelijke schets van het scharniergebouw de inspiratie om het gelijkvloers deels open te maken. Hierdoor wordt het besloten karakter van het scharniergebouw doorbroken, waardoor het een directe verbinding krijgt met de aangrenzende groene parkomgeving. Het scharniergebouw krijgt terug een publieke functie als ontmoetingsplek voor de campus en haar bezoekers.

Door te kiezen voor het inpassen van een functie die voortvloeit uit het bestaande en zijn omgeving, worden de originele kwaliteiten versterkt en openen zich tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden voor ruimtegebruik. Het gebouw wordt nieuw leven ingeblazen en krijgt een hedendaagse invulling binnen de huidige campuscontext en maatschappelijke problematiek.

Contact

Finne Claesen
claesen.finne@icloud.com 

CL1R1SZ