Panorama Tower: Verticale collectiviteit

Filiz has

Master Interieurarchitectuur
2019 — 2020

studio
Reuse Modernist Buildings

promotoren
Paul Wauters

PANORAMA TOWER:
VERTICALE COLLECTIVITEIT


Woonproject met een mix van woontypologieën, waarbij de graad van collectiviteit daalt naarmate we stijgen in het gebouw. Dit biedt interessante doorgroeimogelijkheden voor de bewoners.

De Panorama Tower, gevestigd op Linkeroever en ontworpen door Raymond Goovaerts, betreft een modernistische hoogbouw uit de jaren ‘60. De vaste structuur, bestaande uit kolommen, een middenkern en opgaande gevelwanden langs elke zijde, is schuin op het terrein gepositioneerd. Ook heeft de site een verhoogde, aansluitende tuin.

Uit onderzoek blijkt dat Linkeroever voornamelijk bestaat uit alleenstaanden en koppels zonder kinderen.Wel is er een verjonging aan de gang. Daarbij zien we ook dat er een groot aandeel aan sociale woningen aanwezig is. Dit leidt ertoe dat dit woonproject zich richt op een sociale mix, gaande van starters, alleenstaande (met of zonder kinderen) tot gezinnen, voornamelijk doorstromend uit sociale woningen.

In dit woonproject wordt collectiviteit geïntegreerd, waarbij er een mix van woonunits zal zijn naargelang de noden en wensen van de bewoners. Hierbij zijn er drie verschillende woontypologieën: de collectieve appartementen, de clusterappartementen en de eengezinswoningen. Bij de eerste twee zal gemeenschappelijkheid centraal staan. De eengezinswoningen zullen enkel de hal als gemeenschappelijke ruimte hebben. In deze hoogbouw zal de graad van collectiviteit verminderen naarmate we stijgen in het gebouw. Het project biedt hierdoor interessante doorgroeimogelijkheden aan de bewoners. Naast het wonen en de gemeenschappelijke ruimtes, zal het gebouw ook een geactiveerde plint krijgen, waarbij de connectie met de tuin wordt versterkt. Dit wordt mee verwezenlijkt door de gelijkvloers 45° te draaien zodat deze parrallel komt met de straat en in één lijn met de tuin.

Contact

Filiz Has
hasfiliz@hotmail.com

CL1R1SZ