Mixed Monolith –
een retrospectieve

Figaro Nuitten

Master Architectuur
2019 — 2020

studio
MIXED MONOLITH

promotoren
Koen Van Bockstal

medestudenten
Timothy Van Vlierden

MIXED MONOLITH –
EEN RETROSPECTIVE

Het eerste deel van het onderzoeksproject bestond uit een analyse van het stadsdeel, gaande van Gilbert van Schoonbeke tot de meest recente ontwikkelingen. In een tweede deel ontwierpen we een monolithisch stadsgebouw op de kavel B6’ aan de rand van de Cadixwijk. Het eindresultaat moest een economisch knooppunt zijn dat de Cadixwijk een sprekend en levendig uithangbord geeft op de kruising van twee boulevards.

Het concept voor dit project volgt rechtstreeks uit de vorm van het perceel. We hebben in de plint geopteerd voor een driehoekig grid dat als een asymptoot naar de hoeken verkleint. We willen de unieke en toch wel complexe vorm van het perceel niet ontkennen, integendeel. De schuine zijdes van het grid benadrukken dit net en ze worden uitgespeeld als een kwaliteit binnen het ontwerp, in plaats van ze te verdoezelen achter valse wanden. Dit resulteert op haar beurt weer in interessante ruimtelijke relaties en zichten tussen de verschillende niveaus.

Het asymptotisch grid resulteert in verschillende overspanningen die afhankelijk van de afstand anders worden ingevuld. Dit gaat van verdiepingshoge vierendeelliggers tot balken die afhankelijk van het programma kunnen dienen om een niveauverschil te overbruggen, of net als balustrade. Ook op de bovenliggende niveaus komen de vierendeelliggers terug. Vanwege het toekomstige programma en de gewenste volumetrie waarbij in de oksel lager wordt gebouwd, zijn deze anders georiënteerd. Door het gebruik van deze opbouw ontstaat een duidelijk contrast tussen open en structuurvrije verdiepingen.

De robuuste materialiteit en massieve plint leidt tot een monolithisch volume dat verwijst naar de typerende pakhuisarchitectuur van het Eilandje. De structurele opbouw zorgt voor een vrijheid en open plan zodat deze intelligente ruïne probleemloos de tand des tijds doorstaat.

CL1R1SZ