CLIMAP-klimaatadaptief paviljoen

Fien Joos

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
Paul Bailleul
Lieven Symons

CLIMAP-klimaatadaptief paviljoen

 

CLIMAP is een klimaatadaptief paviljoen dat steden kan aanpassen aan extreme weersomstandigheden ten gevolge van klimaatverandering. Het paviljoen kan tijdens piekbuien regenwater opvangen en opslaan in het geïntegreerd reservoir. Tijdens periodes van droogte en hitte kan het regenwater worden opgepompt om de stad te verkoelen. Bovendien draagt het paviljoen bij aan de biodiversiteit in de stad en kan het mensen samenbrengen in de openbare ruimte.

Ten gevolge van klimaatverandering treden er steeds meer extreme weersomstandigheden op. Dit uit zich in korte periodes van intense regenval gevolgd door lange, aaneengesloten periodes van droogte en hitte. De manier waarop hedendaagse steden zijn ingericht, is niet opgewassen tegen die extremen en dit leidt tot allerlei vormen van overlast. Zo kunnen er overstromingen optreden tijdens periodes van intense neerslag en krijgen steden te kampen met hittestress en drinkwatertekorten in periodes van droogte en hitte. Steden moeten worden aangepast aan die extreme weersomstandigheden om naar de toekomst toe nog meer overlast te vermijden. 

Climap wil hier een antwoord op geven en steden mits een snelle ingreep aanpassen aan die extremen. Het paviljoen is in staat het rioleringsstelsel te ontlasten tijdens piekbuien door een deel van het regenwater bovengronds op te vangen en op te slaan in een geïntegreerd reservoir. Dit regenwater kan dan in periodes van hitte worden opgepompt om de publieke ruimte te verkoelen.

Het paviljoen is specifiek ontworpen voor pleinen met ondergrondse infrastructuren (zoals tunnels, metrohaltes en parkeergarages). Op dergelijke pleinen is het vanwege de complexe ondergrond en de beperkte, doorwortelbare oppervlakte moeilijk om bomen aan te planten. Daarom zijn dit zijn vaak grote, verharde oppervlakten waar het in de zomer heel heet kan worden. Het paviljoen kan schaduw bieden op dergelijke pleinen en verkoeling bieden in periodes van droogte en hitte door het opgevangen regenwater te vernevelen. Bovendien draagt het paviljoen bij aan de biodiversiteit aan de stad en kan het mensen samenbrengen in de openbare ruimte. 

CL1R1SZ