COOS: een tool ter ondersteuning van brussen bij het uiten van hun emoties

Fien Huybrechts

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
Ivo Dewit
Alexandra Moens

COOS: een tool ter ondersteuning van brussen bij het uiten van hun emoties

 

Het hebben van een broer of zus met een beperking kan vaak voor stress en tegenstrijdige gevoelens zorgen bij brussen. Een kind hebben met een beperking vraagt dan ook veel tijd en aandacht van ouders. Brussen ervaren vaak tegenstrijdige gevoelens en houden deze voor zichzelf omdat ze het gezin niet ‘extra’ willen belasten.  Dit kan op lange termijn voor overbelasting en mentale problemen zorgen.

Brussen communiceren veel minder over hun gevoelens met ouders dan andere kinderen. Door niet over conflicterende gevoelens te communiceren en alles op te kroppen krijgen ze vaak te maken met mentale problemen. Brussen hebben maar liefst drie keer meer kans op mentale problemen dan andere kinderen. En dat is net waar COOS ingezet kan worden.

COOS is een tool die brussen ondersteunt bij het uiten van hun gevoelens op een speelse, laagdrempelige manier. De tool bestaat uit een reeks blokken, een home module, tien tokens, een bijhorend platform en een ondersteunend voorleesboek. Aan de hand van de verschillende blokken kunnen brussen hun eigen avatar samenstellen die visueel weergeeft hoe hij of zij zich voelt. Emoties kunnen visueel weergegeven worden zonder dat de brus er expliciet over moeten praten, op deze manier wordt de drempel om aan te geven hoe de brus zich voelt verlaagd. Door de avatar in de home module te plaatsen kan de brus aangeven dat hij nood heeft aan aandacht of een gesprek. De home module zal oplichten om aan te geven dat er een verandering plaatsvond. Op deze manier leert de brus op een speelse manier te communiceren met ouders.

In de home module bevinden zich ook tien tokens waar telkens een ander onderwerp op weergegeven wordt. Aan de hand van deze tokens kunnen brussen aangeven waar ze mee zitten of waar ze over willen praten. Elke token is gelinkt aan een online platform waar ouders tips, ondersteunende vraagjes en ervaringen van andere brussen kunnen raadplegen.

CL1R1SZ