Parochiekerk
Sint-Jozef

Femke De Keyser

Master Interieurarchitectuur
2020 — 2021

studio
psychologie van de ruimte

promotoren
Marjan Michels
Eva Storgaard

PAROCHIEKERK SINT-JOZEF

Mijn masterthesis onderzoekt diverse woonvormen van gescheiden gezinnen en hoe deze woonvormen worden ervaren bij zowel ouders als kinderen. Tijdens dit onderzoek wordt dieper ingegaan op de manier waarop gescheiden gezinnen met verschillende verblijfsregelingen wonen. Specifiek wordt de nadruk gelegd op gescheiden gezinnen die aan verblijfsco-ouderschap doen waarbij de kinderen verhuizen, en verblijfsco-ouderschap waarbij de ouders verhuizen (birdnesting).

Zowel ouders die aan birdnesting doen, als kinderen die aan verblijfsco-ouderschap doen, verblijven in verschillende woningen. Er wordt nagegaan of deze ouders en kinderen in beide woningen het ‘thuis-gevoel’ ervaren en waarom dit al dan niet zo ervaren wordt. De focus ligt vooral op de woning met tuin en hoe deze wordt ingezet tijdens de verblijfsregeling. De invulling van de ruimtes en de plaatsing van de functies zijn hierbij belangrijk. Waar hebben ouders en kinderen uit gescheiden gezinnen nood aan in een woning?  En hoe kan een interieurarchitect daarop inspelen?

Deze thesis wordt geschreven met de nadruk op het niveau van de woning met een achtergrond uit de interieurarchitectuur. Maar ook de link tussen verschillende andere disciplines (architectuur, sociologie, gezinswetenschappen,…) is hiermee onlosmakelijk verbonden.

Contact

Charlotte Van Daele
vandaelecharlotte98@gmail.com

CL1R1SZ