Vrouwen in de architectuur: de vertegenwoordiging van vrouwen in de architecturale opleidingen en het belang van rolmodellen 

Eva Lapage

Master Architectuur
2021 — 2022

studio
Vlaamse Architectuur,
nieuwe perspectieven

promotoren
 Lara Schrijver
Sofie De Caigny

Vrouwen in de architectuur: de vertegenwoordiging van vrouwen in de architecturale opleidingen en het belang van rolmodellen 

 

Na de eerdere vaststelling van het lek in de pijplijn bij architectes wordt er een blik geworpen op de architecturale opleidingen zelf. Zijn er hier ook sporen van het lek terug te vinden? En wat zijn de mogelijke oorzaken en oplossingen voor deze aanslepende problematiek?

De opleiding architectuur en burgerlijk ingenieur-architect vinden directe aansluiting bij het uitoefenen van het beroep van architect. Na voorgaand onderzoek van anderen over de systematische ondervertegenwoordiging van vrouwen in de architectuur stelt zich de vraag hoe het gesteld is met de architecturale opleidingen en of er hier ook elementen aanwezig zijn die bijdragen tot de aanhoudende ondervertegenwoordiging.

Een literatuurstudie schetst een geschiedkundig kader van de opleidingen en de eerste studentes architectuur. Verder wordt er besproken wat de invloed van rolmodellen is en wat deze kunnen betekenen in het architecturaal referentiekader. Deze thesis onderzoekt of er een uitval is van studentes in de architecturale opleidingen in Vlaanderen aan de hand van een dataonderzoek dat de aantallen inschrijvingen in de bacheloropleidingen en masteropleidingen vergelijkt met de aantallen gediplomeerden. Een bijkomend dataonderzoek richt zich op de vertegenwoordiging van vrouwelijk academisch personeel binnen de verschillende architecturale opleidingen. Een derde deel betreft een enquête die het heersende beeld over de architect weergeeft. Hier wordt er ook gekeken welke invloed rolmodellen hebben en wie hier allemaal kracht uit put.

Uit het dataonderzoek blijkt dat er geen systematische uitval binnen de architecturale opleidingen plaatsvindt. Toch merkt de literatuurstudie enkele aanhoudende problemen op die een invloed hebben op de ondervertegenwoordiging van architectes. Rolmodellen kunnen een belangrijke rol spelen bij het verminderen van de uitval van architectes op de architecturale werkvloer. Studenten moeten voldoende kans krijgen om doorheen hun opleiding rolmodellen te ontdekken. Door sensibilisering kan er op termijn de nodige shift naar een meer diverse architecturale wereld plaatsvinden.

Contact

Eva Lapage
eva.lapage@outlook.com 

CL1R1SZ