Sur+, een kwaliteitstool ter ondersteuning om voedselreststromen te reduceren en opwaarderen

Eva Janssens

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
Filiep Dewitte
Caroo Torfs
Steve Michiels

Sur+, een kwaliteitstool ter ondersteuning om voedselreststromen te reduceren en opwaarderen

 

Voedselverspilling en hongersnood vormen wereldwijd een groot probleem en ook binnen België zijn deze thema’s zeer aanwezig. Daarom is het belangrijk om voedselreststromen van groenten en fruit die niet meer aan hoge (cosmetische) standaarden voldoen, maar nog perfect eetbaar zijn, verder te reduceren en opwaarderen voor menselijke consumptie.
Sur+ is een triagesysteem met een kwaliteitstool die doelgroepmedewerkers binnen de sociale economie ondersteunt bij het controleren en sorteren van deze voedseloverschotten.

De kwaliteitstool Sur+ bestaat uit een gepoedercoate stalen houder voorzien van informatiefiches die wordt opgesteld binnen een ergonomische werkopstelling. Sur+ is bedoeld voor distributieplatformen, voedselbanken en hulporganisaties die vandaag elk op zich voedselhulp aanbieden aan kansarmen.

Binnen de ergonomische werkopstelling gebeurt de kwaliteitscontrole van voedselreststromen op basis van de uiterlijke fysieke kenmerken en de rijpingsstadia van de groente- of fruitsoort. Deze evaluatiecriteria worden op de informatiefiches weergegeven door middel van afbeeldingen en eenvoudige tekst die de medewerkers ondersteunen bij het controleren en triëren van de voedseloverschotten. Elke fiche (één fiche per groente- of fruitsoort) is opgebouwd volgens een vast stramien. Het is daarbij belangrijk dat de communicatie naar de medewerkers op een eenvoudige, visuele en eenduidige manier gebeurt. Tegelijkertijd wordt er gefocust op het creëren van educatieve meerwaarde voor de doelgroepmedewerkers. Naast de fiches om groenten en fruit te beoordelen zijn er ook vijf algemene fiches ter beschikking die handig van pas komen tijdens het controleren van andere producten dan groenten en fruit.

Met behulp van Sur+ slagen de medewerkers erin om groenten en fruit te sorteren die nog goed zijn voor verwerking tot nieuwe voedingsproducten, maar niet meer goed genoeg zijn voor onmiddellijk te consumeren. Door verwerking tot een ander voedingsproduct of maaltijd worden deze groenten en fruit gered van de afvalstroom.

Ten slotte werd er bij de uitwerking rekening gehouden met het huidige werkproces, hygiënerichtlijnen, ergonomie, stabiliteit, robuustheid en afmetingen van de door de medewerkers dagdagelijks gebruikte benodigdheden.

CL1R1SZ