Architectenwoningen en -ateliers in Antwerpen 1850- 1940

Eva Gorissen

Master Architectuur
2020 — 2021

studio
Thesis

promotor
Inge Bertels

ARCHITECTENWONINGEN EN
-ATELIERS IN ANTWERPEN
1850- 1940

Het onderwerp van deze thesis zijn de architectenwoningen- en ateliers die gebouwd werden in Antwerpen in de periode van 1850 tot 1940. De laatste jaren komen deze woningen, die de architecten voor zichzelf bouwden, meer onder de aandacht en worden ze beter naar waarde geschat. In Antwerpen werd er de laatste jaren al onderzoek gedaan naar individuele woningen, dit werk bouwt hierop verder.

Het totaaloverzicht was beschikbaar, verdere analyse werd nog niet verricht. Op die manier tekende zich dus een beeld af van de opdracht, namelijk de beschikbare informatie verder te analyseren en een synthese uit te werken over de historische en geografische evolutie van de woningen in de periode tussen 1850 en 1940. Hiernaast werd er ook, waar dat mogelijk was, bekeken of er een atelier of werkruimte voor de architect in de woning werd geïntegreerd. Er wordt in kaart gebracht bij hoeveel woningen dit was gebeurd en of hier bepaalde evoluties te bemerken waren. Om deze analyse meer diepte te geven, maakte ik de keuze om enkele woningen grondig te bestuderen. Ik koos voor een omgeving die mij minder bekend was, ook de architecten zijn over het algemeen niet degene naar wie al veel studiewerk verricht werd. Enkele thema’s die hier aan bod komen, zijn onder meer de ligging van de woning ten opzichte van het oeuvre van de architect, de stijl van de desbetreffende woning en hoe deze in de carrière van de architect gesitueerd is, het feit of er al dan niet een atelier of werkruimte voor de architect in de woning aanwezig is en waar dit dan gelegen is.

Contact

Eva Gorissen
evagorissen1996@hotmail.com

CL1R1SZ