De ervaring van de voedselomgeving in sociaal gemengde buurten

Eva de Grood

Master
Stedenbouw
en ruimtelijke planning
2022— 2023

onderzoek

promotor
Thomas Vanoutrive

De ervaring van de voedselomgeving in sociaal gemengde buurten

 

In de afgelopen decennia heeft obesitas wereldwijd epidemische proporties aangenomen en is het uitgegroeid tot een ernstig volksgezondheidsprobleem. Zonder verder ingrijpen zal in 2035 meer dan de helft van de wereldburgers lijden aan een vorm van (ernstig) overgewicht, deze prognose werd begin dit jaar geschetst in de ‘World Obesity Atlas’ (World Obesity Federation, 2023). Dagelijks worden we blootgesteld aan smaakvolle verleidingen, goedkoop en calorierijk voedsel is altijd binnen handbereik. 

De voedselomgeving speelt een cruciale rol in onze voedingskeuzes en gezondheid. Duurzame en gezonde voedselomgevingen kennen een goede bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid en zichtbaarheid van gezonde producten. Veel wetenschappelijke studies hebben zich gericht op objectieve metingen van de voedselomgeving waarbij de nadruk overwegend lag op de beschikbaarheid, prijs en kwaliteit. Daarentegen is er beperkter onderzoek verricht naar de gepercipieerde voedselomgeving, waarbij de centrale aandacht uitgaat naar de percepties en observaties van gebruikers met betrekking tot de voedselomgeving. 

Deze masterproef vindt zijn case in de buurten Fellenoord en Schorsmolen in Breda. Twee sociaal gemengde buurten in het centrum, herkenbaar aan de diverse demografische samenstelling. De winkelstraat ‘de Haagdijk’, welke een zeer uiteenlopend (winkel) aanbod kent, kan gezien worden als een verbindend element tussen de buurten Fellenoord en Schorsmolen. De Haagdijk, en een deel van de Nieuwe Haagdijk, kunnen bestempeld worden als het multiculti ‘Walhallah’ van Breda. De aanloopstraat ‘de Haagdijk’ en tevens toegangspoort tot het centrum voorziet haar bewoners in de omliggende buurten met al haar diversiteiten in voeding en kan gezien worden als een van de lokale voedselomgevingen.

Deze masterproef probeert de brug te leggen tussen enerzijds de objectieve voedselomgeving en anderzijds de gepercipieerde subjectieve voedselomgeving van de Haagdijk in kaart te brengen. Het voornaamste doel van dit onderzoek is om via straatinterviews inzicht te krijgen in de ervaringen van bewoners van de huidige voedselomgeving: hoe wordt deze momenteel gebruikt? Sluit de huidige voedselomgeving aan bij de noden en wensen van haar gebruikers om aan een gezond voedselpatroon te kunnen voldoen?

Contact

Eva de Grood
evadegrood@hotmail.com 

CL1R1SZ