Duikers verbinden voor een veilige en aangename duik

Emmanuel Wanlin

Master Productontwikkeling
2022 — 2023

ontwerp

promotor
Alexis Jacoby

Duikers verbinden voor een veilige en aangename duik

 

Om de veiligheid in de duiksport te verbeteren werd een oplossing ontwikkeld om duikpartners op een veilige manier met elkaar te verbinden bij beperkte zichtbaarheid. Het ontwikkelde product dient ter detectie, preventie en inperking van gevaarlijke situaties die zich voordoen bij het duiken in beperkte zichtbaarheid.

De duiksport brengt inherente risico’s met zich mee en niettegenstaande er in de duiksport in het algemeen veel aandacht is voor veiligheid komen duikongevallen geregeld voor. Wanneer de duikomstandigheden moeilijker worden, verhoogt dit het risico op gevaarlijke situaties.

Een essentieel element voor een veilige duik is het constante contact tussen duikpartners. Als duiker sta je in geval van nood steeds in voor elkaars veiligheid. In situaties waar visueel contact niet gegarandeerd is, zijn de opties om gevaarlijke situaties te detecteren en hierop te reageren zeer beperkt. Het is daarom ook moeilijk om bij slechte zichtbaarheid elkaars veiligheid te allen tijde te waarborgen.

Gedreven door een passie voor het duiken onderzoek ik in deze thesis het probleem op een grondige manier en tracht ik aan de hand van een uitgebreid productontwikkelingsproces te streven naar de beste oplossing met als doel het aantal duikongevallen zo veel als mogelijk te beperken in de toekomst.

In deze thesis richten we ons op de detectie, preventie en beperking van gevaarlijke situaties bij het duiken in slechte zichtbaarheid door het contact tussen duikpartners maximaal te behouden.

Contact

Emmanuel Wanlin
wanlinmanu@gmail.com 

CL1R1SZ