Urban the Village

Emma Verstrepen

Master Architectuur
2022 — 2023

studio
 Urban the Village

promotoren
Els Nulens
Wannes Peeters

medestudenten
Lykka Jade Agamata
Li Wen Hu
Lonneke Verhelst

Urban the Village

 

Het ontwerp focust zich op het verbinden van Burst en het blootleggen van haar identiteit. Na de analyse wordt geconcludeerd dat Burst nog steeds een eigen identiteit heeft maar deze door de overheersing van de auto en appartementen naar de achtergrond is verschoven. Door het toevoegen van een bewandelbaar netwerk en het ontwikkelen van de Dries site is het ‘Burst van morgen’ te creëren via kleine ingrepen met grootse gebaren. 

Vlaamse dorpen verliezen hun unieke identiteit. Auto’s domineren in de dorpen waardoor de trage weggebruiker zich niet meer thuis voelt in het straatbeeld. De open ruimte in dorpen slibt dicht met verkavelingen en bebouwing van een te grote schaal. Dit resulteert in een anoniem en generiek stedelijk aanblik van dorpen.

Letterlijk vertaald betekent ‘Urban the Village’ het dorp verstedelijken. Dorpen dienen te groeien en te verdichten, maar op een dorpse manier met aandacht voor de dorpse identiteit, maar hoe komt dit tot uiting? De masterproef omvat een analyse van de dorpse kwaliteiten, zoals beeldbepalende gebouwen, buurtwegen en landschap. Door het participatieonderzoek is de problematiek van Burst goed in beeld gebracht en zijn ambities opgesteld.

Overkoepelend moet het dorp gaan verbinden. Hieraan hangen de deelambities vergroenen, ontmoeten en dorpse identiteit zodat het dorp terug op sociaal en fysiek vlak verbonden wordt. De opgave focust zich op het creëren van een bewandelbaar netwerk waarbij straten terug een vriendelijk en sociaal karakter krijgen. Daarnaast wordt langs het netwerk een site opgewaardeerd door het toevoegen van een grootschalige groene ontmoetingsruimte en nieuwe woningen, waarbij de focus ligt op het benadrukken van de al aanwezige kwaliteiten. Er wordt ingezet om het Burst van morgen te creëren op de korte termijn, kleine ingrepen met een groots gebaar.

Contact

Emma Verstrepen
emma.verstrepen@telenet.be 

CL1R1SZ