Sociale woonwijk opgewaardeerd door toevoeging van kinderdagverblijf en buurthuis

Emilie Van Gilsen

Master Interieurarchitectuur
2022— 2023

studio
psychologie van de ruimte

promotoren
Paul Wauters

Sociale woonwijk opgewaardeerd door toevoeging van kinderdagverblijf en buurthuis

 

Deze masterproef onderzoekt de herbestemming van de site ‘Parkwijk de Vallaer’ in Wilrijk. Ontworpen door Léon Stynen en Paul De Meyer in opdracht van ‘De Goedkope Woning’, bestaat de wijk uit 280 wooneenheden met eengezins- en duo-woningen. Het kenmerkt zich door een rationeel en geometrisch ontwerp met laagbouw en modernistische architectuur, inclusief witgeschilderde bakstenen gevels met betonnen elementen en zadeldaken met vlindervormige bekroning.

Om inzicht te krijgen in de noden van de wijk en de gewenste faciliteiten van de te herbestemmen sociale woningen zijn er verschillende onderzoeksmethoden toegepast. Hieruit is gebleken dat er binnen de wijk nood is aan een kinderdagverblijf. Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat er geen gemeenschap bestaat tussen de bewoners van de wijk hoewel ze dat wel wensen.

In het kader van mijn masterproef heb ik besloten om de collectiviteit in de wijk te bevorderen door het ontwerpen van een kinderdagverblijf voor kinderen van 9 weken tot 3 jaar oud, een buurthuis dat zal beschikken over een polyvalente zaal op het gelijkvloers en een studiezaal op de verdieping. Voor het ontwerp van deze twee nieuwe functies verbind ik vijf naast elkaar gelegen huizen met elkaar. Omdat de voorgevel volledig bewaard blijft uit respect voor het erfgoed, zal de ingreep plaatsvinden aan de achtergevel.

De ruimtelijke ingreep omvat het toevoegen van een tweede smalle gevel aan de achterzijde van de huizen, waardoor de oppervlakte van de woningen aanzienlijk wordt vergroot. Deze nieuwe gevel fungeert als een verbindingspunt tussen de huizen en creëert daarmee een ruimte die dienst kan doen als primaire speelzone van het kinderdagverblijf en als terras voor het naastgelegen buurthuis. Door de huizen met elkaar te verbinden, ontstaat er een centrale plek waar bewoners samenkomen, sociale interactie kunnen hebben en collectieve activiteiten kunnen ondernemen.

Contact

Emilie Van Gilsen
emilie.vangilsen@hotmail.com 

CL1R1SZ