Better Healing Campus

Emelie Vermijl

Master
Stedenbouw
en ruimtelijke planning
2021— 2022

ontwerp

promotoren
Maarten Van Acker

 

BETTER HEALING CAMPUS

Ontwerpinstrumenten die inspelen op het fysieke en mentale welzijn van de gebruiker krijgen binnen de hedendaagse campusplanning te weinig aandacht. Bepaalde problematieken binnen een campusomgeving zijn zichtbaar in het campuslandschap en hebben vaak betrekking op de mobiliteit en (het gebrek aan) sociale voorzieningen. Een goede campusontwikkeling zou echter oog moeten hebben voor dat wat eerder onzichtbaar lijkt, namelijk de aspecten met betrekking op het mentale welzijn.

Verschillende aspecten binnen een leefomgeving hebben een invloed op de gezondheid van gebruikers. Het is echter vaak onduidelijk hoe en welke ruimtelijke elementen kunnen bijdragen aan een gezonde leef- en werkomgeving. Deze ontwerpende masterproef heeft als doel te onderzoeken welke ruimtelijke ingrepen gezondheid kunnen bevorderen binnen een campus omgeving.

Een helende omgeving is hierbij niet alleen maar een campusomgeving die inzet op genezing, maar één die ook inzet op het voorkomen van een bepaald ziektebeeld. Om hierop een antwoord te geven, werd een ontwerp- en evaluatietoolbox opgesteld met zeer concrete ontwerpinstrumenten die gebruikt kunnen worden bij campusontwikkelingen. Ook beleidsmakers, ontwerpers en gebruikers kunnen gebruik maken van de toolbox waardoor het aanvullend een rol vervult als communicatiemiddel. Dit verzekert dat het instrument ook lokaal gebruikt kan worden, buiten de wereld van experten. Hierdoor kan er ingezet worden op een gezonde werk- en leefomgeving. Afweging van de tools in de toolbox, die onderverdeeld zijn in verschillende categorieën, bleek zeer belangrijk. 

Contact

Emelie Vermijl
emelie.vermijl@gmail.com

CL1R1SZ