Privatis Publica

Elke Herijgers

Master Interieurarchitectuur
2019 — 2020

studio
psychologie van de ruimte

promotoren
Eva Storgaard
Marjan Michels

PRIVATES PUBLICA

Met het cohousingproject “PRIVATES PUBLICA” willen we migranten de kans geven om, na het verkrijgen van asiel in België, een zelfstandig leven op te bouwen.

Gedurende één jaar geven we migranten de kans om samen met hun buddy te bepalen hoeveel sociaal contact zij al dan niet willen. De geleidelijke overgang van privé naar publiek en de interactie daarbij met de andere bewoners vormen de basis van dit project.

Mijn ontwerp heeft als doel migratie te laten leiden tot succesvolle integratie. Dit is een thema dat in onze huidige samenleving steeds actueler wordt. Wanneer je in België asiel verkrijgt, word je verwacht om, op een zelfstandige manier, wonen uit te bouwen. De lange wachtlijsten binnen de sociale woningbouw maken dit niet vanzelfsprekend.

In het co-housing-project “Publica Privates” wil ik migranten gedurende een jaar onderdak bieden zodat ze de tijd hebben om hun zelfstandig leven vorm te geven. Hierbij worden ze gekoppeld aan een buddy om stap voor stap kennis te maken met de nieuwe cultuur. Tezelfdertijd is hij hun vertrouwenspersoon. De geleidelijke overgang van privé naar publiek en de interactie daarbij met de andere bewoners vormen het belangrijkste uitgangspunt van het ontwerp. Zo heb je allereerst de persoonlijk slaapkamer en de leefruimtes binnen de woon-unit, vervolgens de gemeenschappelijke ruimtes en tuin voor de bewoners en tenslotte het openbaar park toegankelijk voor het grote publiek.

Het is belangrijk dat de bewoners op hun eigen tempo kunnen beslissen in welke mate zij sociaal contact willen. Privacy refereert immers naar openheid naar de anderen toe, als de mogelijkheid om afgezonderd te zijn. De inwoners brengen uiteraard verschillende culturen met zich mee. Binnen de leefruimtes, zowel in de woonunits als de gemeenschappelijke ruimtes, wil ik bepaalde culturele elementen dan ook laten terugkomen op een hedendaagse manier. Dit uit zich in de gebruikte kleurtinten en het toepassen van ruwere afwerkingstechnieken.

Contact

Elke Herijgers
elke.herijgers@outlook.be

CL1R1SZ