Meer dan een postcode

Elke De Boeck

Master Architectuur
2021 — 2022

studio
Vlaamse Architectuur,
nieuwe perspectieven

promotoren
Lara Schrijver
Sofie De Caigny

Meer dan een postcode

 

Een zoektocht naar een afbakening die niets meer te maken heeft met de administratie van de postcode, maar met de beleving en het gebruik van de buurt.

De opleiding tot architect aan de Universiteit van Antwerpen heeft mijn interesse gewekt naar onderzoek binnen onze directe leefomgeving. De vakken, teksten en ontwerpopgaven die aan bod komen in de loop van deze vijf jaar, stimuleren mij om na te denken over onze leefomgeving en het begrijpen ervan. Architectuur is veel breder en complexer dan ik oorspronkelijk dacht. Dit heeft geleid tot de masterthesis ‘Meer dan een postcode’: een zoektocht naar een afbakening van het begrip ‘buurt’, die niets meer te maken heeft met de administratie van de postcode maar waar de beleving en het gebruik van de buurt centraal staat.

Een grondige analyse van observaties, surveys en tekeningen op kaart van drie cases te Antwerpen, met het doel om tendensen te vinden die de gevoelswaardige afbakening van buurten helpen begrijpen. Om onze omgeving beter te kunnen vatten, eruit te leren en op de bevindingen in te kunnen spelen, zowel vanuit het standpunt van ontwerper, stadsplanner of vanuit een andere interesse.

De beleving van een ‘buurt’ is een complexe zaak waar geen zwart of wit aan te pas komt. Zoals één van de geïnterviewde dames in Borgerhout het mooi verwoordde: “Mag ik het tekenen? Het ding is, ik werk voor de stad hè, dus ik weet eigenlijk redelijk goed waar dat ligt, maar gevoelsmatig is wel nog iets anders hè. Gevoelsmatig is dat zo mijn buurt…”

Contact

Elke De Boeck 
elke.deboeck@hotmail.com 

CL1R1SZ