Een verbindende plek

Elizabeth Claus

Master Interieurarchitectuur
2022— 2023

studio
Morfologie van het interieur

promotoren
Eva Storgaard 

Een verbindende plek

Dit project verbindt op sociaal vlak mensen in de stad, winkelhandelaren en lokale organisaties, maar het verbindt ook op ruimtelijk vlak de Onze-Lieve-Vrouwestraat en het Dijlepad. Binnen het pand wordt er ook een verbinding gelegd tussen de zones. De wisselwerking van al deze elementen zorgt voor verschillende ervaringen die een gevoel van plaats creëren voor iedereen.

 

In de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Mechelen bevindt zich een leegstaand pand dat ik binnen deze masterproef herbestem tot een derde plek. Het pand situeert zich tussen de Onze- Lieve-Vrouwestraat en het Dijlepad en legt zo de verbinding tussen deze twee straten in de stad.

In 2020 hebben de winkelhandelaars, bewoners en lokale organisaties van deze straat Project LOV opgericht. Dit buurtproject focust op beleving en verbinding. Deze ambities gaan hand in hand met de waarden die vervat zitten in derde plekken en vormen de basis van mijn masterproject.

Contact

Elizabeth Claus
Elizabethclaus98@gmail.com

CL1R1SZ