Cohousingproject Acaciapad

Elien Remery

Master Interieurarchitectuur
2021— 2022

studio
Re-use Modern Interiors

promotoren
 Iris Van der Schueren
 Paul Wauters

Cohousingproject Acaciapad

 

Het cohousingproject Acaciapad herbestemt de bestaande modernistische bejaardenwoningen, ontworpen door modernistisch architect Axel Ghyssaert in Sint-Kruis, Brugge. Het project stimuleert sociale interactie tussen de verschillende bewoners, door de 23 oorspronkelijke woonunits te herschikken tot 11 wooneenheden met gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes. Zo wordt er een thuis gecreëerd voor 11 gezinnen van verschillende leeftijden.

De 23 bejaardenwoningen aan het Acaciapad in Sint-Kruis worden als onderzoeksgebouw voor deze masterproef gekozen. Een modernistisch wooncomplex ontworpen door architect Axel Ghyssaert in 1978 in opdracht van het OCMW. Het complex bestaat uit 23 compacte L-vormige woningen die aan elkaar geschakeld zijn. Het project wordt gekenmerkt door zijn sober materiaalgebruik en verscheidene wandelpaden die de woningen met elkaar verbinden. Momenteel staat het project te koop en wordt er gezocht naar een nieuwe invulling. De stad Brugge wil graag de functie ‘wonen’ als uitgangspunt nemen voor de renovatie, waardoor nieuwe woonvormen mij interessant lijken om te bestuderen.

Mijn intentie is de 23 bejaardenwoningen omvormen tot een residentieel project dat sociale interactie tussen de diverse bewoners stimuleert. Dit zal gerealiseerd worden door de 23 woonunits op verschillende manieren te clusteren. De 5 centrale woonunits zullen geclusterd worden tot 3 gemeenschappelijke binnenruimtes. En de buitenste 18 woonunits worden gegroepeerd tot 11 wooneenheden, waarbij enkele een extra verdieping zullen krijgen. Ook de buitenruimtes zullen geoptimaliseerd worden. De buitenruimtes worden gebruikt als verbindend element tussen de gemeenschappelijke binnenruimtes en de woonunits, maar verbinden ook de binnenruimtes met de groene omgeving. De centraliteit van de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes zorgt dat deze het kloppend hart worden van het cohousingproject.

CL1R1SZ