Urban The Village: Van dorpsgrens naar dorpsrand

Elias Lernout

Master Architectuur
2022 — 2023

studio
Urban the Village

promotoren
Els Nulens
Wannes Peeters

medestudenten
Tim Jochems

Aaron Schoofs

Urban The Village: Van dorpsgrens naar dorpsrand

 

Burst, een dorp in de Oost-Vlaamse Denderstreek. Onderdeel van een ketting aan Vlaamse gefragmenteerde bebouwde dorpen. Een schakel die, ongeacht vers geolied, op springen staat. Op geregelde basis wordt het dorp geconfronteerd met overstromingsrisico ten gevolge van de klimaatverandering. Deze masterproef richt zich niet op techniciteit of infrastructuur, maar formuleert eerder een herinterpretatie van het historische/utopische Vlaamse dorp.

Burst is een dorp dat kampt met ruimtelijke problematieken zoals pluviale overstromingen en versnippering van het landschap. Ons verjaarde Vlaamse woonmodel leidde daarnaast op enkele cruciale plaatsen tot de bedreiging van de beeldkwaliteit van het pittoreske dorp.

In deze masterproef analyseerden we enkele historische keerpunten die telkens een duaal verhaal met zich meebrachten. Het grondvesten aan de molenbeek, de economische groei dankzij de verbindende snelweg en de verbeterde knooppuntwaarde dankzij de tactische ligging van het station. Elementen die leidden tot groei, en ook nog steeds een incentive zijn om hier tactisch te gaan verdichten. Daartegenover zijn deze elementen ook meteen abrupte scheidingslijnen binnen het dorp, wat er voor zorgt dat Burst te kampen krijgt met een verlies aan een samenhangende dorpse identiteit.

Vertrekkende vanuit een landschappelijke noodzaak tot herstelling, als statement, willen we een antwoord bieden op de veelzijdige problematieken in het dorp. Concreet vormen we de opgave: “Hoe kunnen we de continuïteit van het landschap herstellen, een attractieve dorpsrand bestemmen en binnen deze rand de toekomstige woningnood opvangen”.

De landschappelijke logica vormt de basis voor het architecturaal ontwerp. Hierbij willen we de waterurgentie gebruiken als hefboom voor ruimtelijke en maatschappelijke veranderingen. We zetten in op de dorpsrand, het moment waar dorp en landschap samenvloeien, essentieel in de zoektocht naar die hernieuwde connectie tussen de dorpsbewoner en haar prachtige omgeving. 

Contact

Elias Lernout
elias.lernout@gmail.com 

CL1R1SZ