De Woonculturen van (nieuw) samengestelde gezinnen met diverse achtergronden

Elias Ketels

 Els De Vos
Sam VanheeMaster Interieurarchitectuur
2021 — 2022

studio
Thesis

promotoren
Els De Vos
Sam Vanhee

De Woonculturen van (nieuw) samengestelde gezinnen met diverse achtergronden

 

Deze thesis onderzoekt de woonculturen van (nieuw) samengestelde gezinnen met diverse achtergronden. Hierbij wordt er geprobeerd een reeks van ontwerpsuggesties te formuleren die een interieurarchitect kan implementeren bij het ontwerp van een woning voor een (nieuw) samengesteld gezin. 

Samengestelde gezinnen komen almaar meer voor, maar toch is het voor hen vaak een hele zoektocht hoe ze het best met de gezinswoning kunnen omgaan. Deze thesis onderzoekt de woonculturen van (nieuw) samengestelde gezinnen waarin expliciet ook gezinnen met een migratiegrond werden opgenomen. Verder levert ze ook enkele ontwerpsuggesties waarbij de woning makkelijker kan aangewend worden voor deze manier van wonen.

Deze thesis behandelt een diverse groep van respondenten waarbij er een goede afweging gemaakt wordt tussen gezinnen van Vlaamse origine en gezinnen met een migratieachtergrond. Op deze manier proberen we een zo realistisch mogelijk beeld van onze maatschappij te creëren. Aan de hand van het onderzoek formuleren we een antwoord de volgende vragen : Op welke manier kan een ontwerper inspelen op de noden van deze gezinnen? Hoe kunnen gescheiden gezinnen gesteund worden in de problematiek rond het samenwonen met een ander gezin?  Hoe verschilt de wooncultuur van Vlaamse samengestelde gezinnen ten opzichte van samengestelde gezinnen van andere origine?

Contact

Elias Ketels
eliasketels@icloud.com 

CL1R1SZ