DRPSTDLKHD: Wonen aan een secundair netwerk

Dries Lemmens

 

Master Architectuur
2021 — 2022

studio
DRPSTDLKHD

promotoren
Wannes Peeters
Erik Wieërs

medestudenten
Yannick Soumoy
Robbe Staes

DRPSTDLKHD: Wonen aan een secundair netwerk

 

De creatie van een secundair netwerk zal de groene randen van Niel met elkaar verbinden doorheen het dorp van oost naar west. Dit staat in tegenstelling tot de noord-zuidverbindingen die nu al gecreëerd worden voor het autogebruik. Op plaatsen waar het autonetwerk kruist met het secundaire netwerk, en op plaatsen waar verschillende buurtwegen met elkaar kruisen, worden momenten van interactie toegevoegd.

Niel is een dorp gelegen in de Rupelvallei, enkele kilometers ten noorden van de stad Antwerpen. Het stond vroeger bekend om haar baksteennijverheid die mee het beeld van dorp heeft bepaald. Er wordt ingespeeld op het bestaande gegeven van de buurtweg. Deze wegen kunnen beschouwd worden als shortcuts die doorheen de centra van de bouwblokken lopen en deze met elkaar verbinden. De buurtwegen zijn gericht op doorgang voor de trage weggebruiker en vormen zo een secundair, autoluw netwerk doorheen het dorp die de oost- en westgrens met elkaar verbindt.

Daarnaast verbinden de buurtwegen verschillende achtertuinen met elkaar, wat maakt dat de achterkant van bebouwing ook toegankelijk wordt en dat deze buurtwegen omringd worden door natuur. In het ontwerp willen we aandacht geven aan het versterken van de buurtwegen, onder andere door het verder uit bouwen van dit secundaire netwerk en door het toevoegen van architectuur die het gebruik ervan zal aanmoedigen. Dit gebeurt op de kruispunten tussen buurtwegen onderling, en tussen buurtwegen en autowegen. Er wordt bewust gekozen om voornamelijk woningen toe te voegen omdat er in Niel geen nieuw commercieel centrum nodig is. Er wordt in het bijzonder gefocust op drie centraal gelegen bouwblokken zodat de verdichting van het dorp plaats kan vinden in de kern om zo de grens van het dorp te vrijwaren van verdere verkaveling. Binnen deze bouwblokken wordt er rekening gehouden met de unieke eigenschappen van elk bouwblok.

Contact

Dries Lemmens
dries_l@hotmail.com 

CL1R1SZ