As Found – Experiments in Preservation: (to be) demolished

Dilara Bozkurt

Master Architectuur
2022 — 2023

studio
As Found

promotoren
Maximiliaan Royakkers
Bart Hollanders

medestudent
Aïsa Eeckelaerts

As Found – Experiments in Preservation: (to be) demolished

 

De focus van deze masterproef ligt op het onderzoek van de (hypothetische) toekomstwaarde en dierbaarheid van de bestaande gebouwen en structuren. Zowel de huidige als de voormalige bibliotheek van Mechelen worden ontleed. Waar het Predikheren nieuw leven krijgt, wordt de oude bib afgebroken voor een prestigieus woonproject. Er wordt een what if-project in beeld gebracht waar de afbraaklogica van Mechelen in vraag gesteld wordt, vertrekkende vanuit tabula scripta.

Bij ons ontwerp zijn we vertrokken vanuit het concept van de ‘clearing’, een ontwerptechniek waarbij leegtes of uithollingen het karakter van een gebouw bepalen. Wij gebruiken deze term ook om de grootste kwaliteit van de bibliotheek, namelijk de koepelzaal, te beschrijven.

Om meer uniformiteit en continuïteit doorheen het gebouw te creëren, wordt de clearing, als ontwerptechniek, verdergezet. Elke clearing heeft haar eigen karakter dat is aangepast aan wat er nodig is in dat deel van het gebouw.

Het atrium is de eerste clearing. Deze zorgt naast verlichting ook voor verluchting. Door het atrium in het midden van de westvleugel te plaatsen, ontstaat hier een kern waarrond de circulatie worden georganiseerd.

Door het volume en de aanwezige functies in het originele gebouw te reduceren tot het minimum, ontstaat er een verademing in het dense bouwblok. De tweede clearing of de tuin is ontworpen vanuit de basisprincipes van een palazzo.

De bestaande koepelzaal staat in verbinding met alle andere gebouwen.

Hier blijft de originele bibliotheekfunctie behouden die wordt aangevuld met een polyvalente functie.

Het nieuwe ontwerp is vertrokken van een maximaal behoud van het originele gebouw. Maar liefst 78,2% van de oude bib is behouden. De totale oppervlakte van het gebouw is verminderd, terwijl er toch verschillende nieuwe functies zijn geïntroduceerd en de werking van de bib is uitgebreid.

Met deze masterproef willen we meer onderzoek aanmoedigen voor er wordt overgegaan naar afbraak van een gebouw om zo het bestaande te gaan herwaarderen.

Contact

Dilara Bozkurt
dilara_bozkurt1999@hotmail.com 

CL1R1SZ