Woning Douchar van Léon Stynen

Denzel Kramer

Master Interieurarchitectuur
2022— 2023

studio
Re-use of Modernist Buildings

promotoren
Iris Van der Schueren

Woning Douchar van Léon Stynen

 

“Hoe kan de verwaarloosde woning Douchar van architect Léon Stynen herbestemd worden op een manier die tegemoet komt aan de veranderende behoeften van de samenleving, terwijl de historische waarde en essentie van het gebouw behouden blijven?”

Woning Douchar is ontworpen door de Belgische architect Léon stynen. De interbellumwoning die momenteel enkel dient als doorgangspoort naar een parking is nu eerder een schandvlek voor Hasselt dan een eerbiedwaardig monument.

Deze masterproef toont de maatschappelijke relevantie van het herbestemmen van modernistisch erfgoed en illustreert hoe het hergebruik van de verwaarloosde woning Douchar van architect Léon Stynen kan bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt door het in gebruik te stellen als fietspunt. Bij de herbestemming wordt de oorspronkelijke indeling van de woning in enerzijds wonen en werken deels behouden, waardoor de nieuwe invulling aansluit bij de algemene principes die Stynen in zijn ontwerpen integreerde. De oorspronkelijke woonfunctie van woning Douchar is niet meer in lijn met de hedendaagse maatschappelijke woonwensen en -behoeften. Daarnaast is de woning relatief groot voor één gezin.

Door de woning op te splitsen in kleinere wooneenheden en de 1ste en 2de verdieping in te richten als flexibele werkruimten, kan de woning beter inspelen op de veranderende maatschappelijke noden, zoals die van freelancers, zzp’ers of kleine bedrijven. Deze ingrepen maken het gebouw aantrekkelijker voor een breder publiek en ze dragen bij tot het vergroten van de levensvatbaarheid van woning Douchar. De herbestemming behoudt daarbij de historische waarde en essentie van het gebouw.

Contact

Denzel Kramer
denzelkramer@hotmail.com 

CL1R1SZ