Interiors in mental care, Repurposing the modernist home Van Waes

Danièlle Wicke

Master Interieurarchitectuur
2021— 2022

studio
Re-use Modern Interiors 

promotoren
 Paul Wauters
Matthias Decleer
Marie Moors

Interiors in mental care, Repurposing the modernist home Van Waes

 

Er is een tekort aan laagdrempelige faciliteiten voor mentale zorg om mensen met psychische kwetsbaarheden aan te spreken. Het gebouw Van Waes zal het kader worden van een nieuwe faciliteit. In deze masterproef wil ik onderzoeken hoe er via het ontwerp aan de wens van laagdrempeligheid gewerkt kan worden, zonder de typerende steriele omgeving van een ziekenhuis.

“Hoe gaat het met je?” is een vraag die steeds terugkomt in ontmoetingen. Maar niet iedereen zal hier eerlijk op antwoorden. Bijna 60% van wie psychische problemen heeft, zwijgt en zoekt daarvoor geen hulp . Uit een groot onderzoek van het gezondheidsfonds CM en Universiteit Gent blijkt dat de stap naar professionele hulp niet zomaar wordt gezet .

Er hangt een groot stigma rond psychische kwetsbaarheden. Zo krijg je vaak te maken met vooroordelen. Ook binnen de hulpverlening krijg je soms het gevoel dat je geen gelijkwaardige gesprekspartner bent. Vooroordelen kunnen een belemmering zijn voor je herstel en het kan een sterke weerslag hebben op jezelf. Dit is één reden waarom mensen minder snel hulp zoeken. Een andere reden is de hoogdrempeligheid in de gezondheidszorg. Dit door de lange wachttijden, de hoge prijzen en de aanmeldprocedure . De steriele sfeer die heerst in de psychische gezondheidszorg is ook niet uitnodigend.

 

Voor het ontwerp van een laagdrempelig behandelingscentrum voor geestelijke gezondheidszorg, richt ik me op de Woning Van Waes in Gent. Deze woning is in 1935 ontworpen door de architecten Gaston Eysselinck en Prosper Buyck. De site bevindt zich in de historische binnenstad langs de Ketelvest en komt volledig tot zijn recht in het heraangelegd publieke domein in die omgeving.

Contact

Danièlle Wicke
danielle.wicke@hotmail.com 

CL1R1SZ