Euthanasie bij paarden

Daan Schoonvliet

Master Productontwikkeling
2019 — 2020

ontwerp

promotoren
Frank Goethijn
Inge Bruynooghe
Kristof Sorgeloos

EUTHANASIE BIJ PAARDEN

Dit masterproeftraject maakte deel uit van het ESF-project. De twee industriële betrokken partijen zijn: Ergotrics en Voxdale. Ergotrics had de vraag of in de diergeneeskunde, een luchtkussen, een meerwaarde zou kunnen betekenen. Het euthanasieproces bij paarden kwam uit het onderzoek als de piste met het meest potentieel.

Probleem:

Het huidige euthanasieproces bij paarden en de verplaatsing van het kadaver is vaak, choquerend, onpraktisch en ondiervriendelijk. De narcoseval is onvoorspelbaar, veroorzaakt stress aan de betrokken partijen en maakt dat de paardeneigenaar de euthanasie vaak niet wil bijwonen. De verplaatsing van het dier kan zeer onpraktisch en oneerbiedig gebeuren en hierdoor wordt het lichaam beschadigd. Het kadaver wordt in de meeste gevallen tot wel twee dagen aan de straatkant geplaatst voor ophaling. Er is nood aan verbetering, en op deze nood werd ingespeeld.

Oplossing:

Eutra is een waardevolle euthanasiedienst en kadavertransport voor paarden. Het paard wordt gedurende heel het euthanasieproces en wegtransport in verticale positie ondersteund zodanig de narcoseval geëlimineerd wordt, de verplaatsing praktisch en zonder zware fysieke arbeid kan verlopen, en dat de eigenaar op een natuurlijke en toegankelijke manier afscheid kan nemen van het edeldier. Het kadaver wordt op een waardevolle manier opgehaald zodanig het niet aan de straatkant hoeft te liggen. Om deze euthanasiedienst mogelijk te maken werden twee producten ontwikkeld: een euthanasievoertuig en een luchtkussen (inflatable sling).

CL1R1SZ