Stedelijke typologieën in een dorps jasje

Cleo Van Laeken

Master Architectuur
2019 — 2020

studio
DRPSTDLKHD

promotoren
Erik Wieërs

medestudenten
Tuur De Schepper
Raf Pessers

STEDELIJKE TYPOLOGIEEN IN EEN
DORPS JASJE

Het thema van deze masterproef is ‘Dorpstedelijkheid’. Het is een onderzoek naar een ontwerpmethodiek om naast maatschappelijke ambities het karakter en de verschijningsvorm van dorpsarchitectuur te ontwikkelen. We spreken van dorpsstedelijkheid omdat het verdichten van de kern om een verstedelijking vraagt. Er moet gebouwd worden met een hogere densiteit wat een connotatie van de stad oproept. Het inpassen van stedelijke typologieën in een landelijk weefsel wordt zo onze opgave.

De masterproef gaat zich specifiek richten op de dorpskern van Bonheiden. We proberen een antwoord te vinden op de vraag: Bestaat er een dorpstedelijke architectuur die de hoge densiteit van de stad vertaalt naar het beeld van het dorp? Een zoektocht naar een antwoord die geleid wordt door een masterplan uit te werken, waarbij er een studie wordt gedaan naar nieuwe woontypologieën, adressering en relatie met het publieke domein, programma, buitenruimte, collectiviteit,…

Aan het gemeentehuis en cultuursite ‘Het Blikveld’ bevindt zich een groot blok van verscheidene percelen met een enorm binnen gebied, dat door huidige ontwikkelingen weinig kwaliteitsvol gebruik vertoont. Het binnen gebied van dit bovenmaatse bouwblok is bovendien niet toegankelijk en kent geen functie. Deze site bevat voor ons de meeste opportuniteiten en mogelijkheden. Zo is het bovenmaatse bouwblok een aanwezig gegeven in vele gemeentes door de vaak ondoordachte verkavelingen die in de loop der tijd zijn doorgevoerd. We zien het dus niet enkel als een opportuniteit voor Bonheiden, maar ook als onderzoek naar hoe een dergelijk bouwblok concreet kan aangepakt worden. Specifiek voor deze case wordt er gezocht naar een integratie van woningen, een basisschool en een nieuwe plek voor een woonzorgcentrum. Het diverse programma moet zo voor een sociale mix zorgen die activiteiten gedurende de hele dag in de buurt garandeert. Zo wordt de typische dorpse sfeer, waar iedereen elkaar kent en er leven is in de buurt, gecreëerd. De aanwezigheid van het gemeenschapscentrum (’t Blikveld), de bibliotheek en het gemeentehuis dragen hier hun steentje aan bij.

Contact

Cleo Van Laeken
cleovanlaeken@gmail.com

CL1R1SZ