Turnhout green living community 

Chloë Bombeeck

Master Interieurarchitectuur
2023— 2024

studio
Re-use of Modernist Buildings

promotoren
Sara Eloy
Iris Van der Schueren

Turnhout green living community 

 

De Turnhout green living community transformeert het voormalige Sint-Victor schoolgebouw tot een duurzame, inclusieve woonomgeving. Het project richt zich op milieubewustzijn, sociale cohesie en verbeterde levenskwaliteit voor families, senioren en alleenstaanden. Door collectieve woonvormen, co-housing, groene ruimtes en gemeenschapsfaciliteiten te integreren, biedt het een innovatieve oplossing voor huisvestingsproblemen in Turnhout. Het behoudt de modernistische architectuur en gebruikt modulaire eenheden en hergebruik van materialen om duurzaamheid en flexibiliteit te garanderen. 

Het project richt zich op de herbestemming van het Sint-Victorinstituut in Turnhout. Dit gebouw uit 1966, met een rijke geschiedenis en modernistische architectuur wordt bedreigd met leegstand. Dit biedt een unieke kans voor een nieuwe invulling. Het thema van dit project focust zich op collectief wonen en alternatieve woontypologieën. Alsook de integrale toegankelijkheid en bewoonbaarheid voor alle doelgroepen, met een nadruk op duurzaamheid en sociaal cohesie. De doelgroep bestaat uit verschillende generaties en achtergronden, waaronder gezinnen, ouderen, en individuen met diverse zorgbehoeften. De ligging in een wijk met residentiële en commerciële functies maakt het ideaal voor gemengd gebruik.

Het ontwerp behoudt de brutalistische elementen, zoals betonstructuren en bandramen, en voldoet aan moderne eisen voor comfort en duurzaamheid. Een zorgvuldig doordacht zoneringsplan creëert een harmonieuze woonomgeving, verdeeld in private, gedeelde, publieke en groene zones, die sociale interactie en levenskwaliteit bevorderen. Een modulair systeem met drie soorten woonunits op een raster van 1,3m x 1,3m zorgt voor flexibiliteit binnen de bestaande kolom- en raamstructuur. De units, ontworpen met multifunctionele blokken, worden omringd door ondersteunende functies die een functionele leefomgeving vormen. Het hergebruik van afbraakmaterialen draagt bij aan de duurzaamheid en behoudt de oorspronkelijke sfeer.

Door historisch erfgoed te combineren met innovatieve duurzame technieken en een geïntegreerde aanpak van verschillende zones, biedt de Turnhout green living community een model voor toekomstgericht wonen. Het project toont aan hoe zonering en duurzame oplossingen bijdragen aan betere levenskwaliteit en sociale cohesie, en creëert betaalbare, toegankelijke woonruimte voor diverse doelgroepen.t settings.

Contact

Chloë Bombeeck
chloe.bombeeckx@gmail.com 

CL1R1SZ