Ollie

charlotte vanderkeel

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
Lukas Van Campenhout
Dominique Bullens

Ollie

 

Ollie is een interactieve tool die kinderen baas maakt over eigen lichaam en allergie. Hij ondersteunt en stimuleert het kind om goede gewoontes aan te leren om zo beter om te gaan met hun emoties omtrent hun allergie. Het kind krijgt een gevoel van empowerment. Ollie dient als facilitator van een gesprek. Daarnaast monitort Ollie het kamerklimaat van het kind en communiceert deze op een kindvriendelijke en laagdrempelige manier.

Ollie helpt schoolgaande kinderen (6-13jaar) omgaan met een allergie. Het is een ondersteunende productoplossing voor zowel kind, ouder(s) als de medische wereld. Zij hebben elk een nood in deze problematiek die beantwoord wordt door Ollie. Een allergie brengt nieuwe gewoontes met zich mee zoals het nemen van medicatie, regelmatig poetsen, verluchten…… Er volgt een aanpassing van de levensstijl. Het is niet altijd even gemakkelijk om hiermee om te gaan. Bovendien communiceren kinderen niet voldoende hoe ze zich voelen, met als gevolg dat ouders moeten raden of hun kind last heeft van de allergie. Ollie werkt met inputmomenten om inzicht te verkrijgen in de symptomen en gevoelens van het kind. Deze informatie wordt bijgehouden om ze later te kunnen raadplegen.

Ollie is niet alleen een emotionele tool die zorgt voor empowerment en ondersteuning. Hij monitort en registreert de luchtkwaliteit van de leefruimte van het kind. Er worden voortdurend verschillende parameters zoals stof, CO2, temperatuur en vocht gemeten en in kaart gebracht. Deze worden op een kindvriendelijke manier gecommuniceerd. Dit gebeurt namelijk via de ademhaling van Ollie. Ollie’s ademhaling duidt aan hoe goed de luchtkwaliteit is. Bij een rustige ademhaling is alles in orde. Zodra dit tempo verandert, ontstaat er een paniekreactie wat betekent dat de luchtkwaliteit niet optimaal is. Deze gegevens zijn niet alleen betekenisvol voor kind en ouder(s), maar ook voor de medische wereld die zo meer inzicht krijgt in het kamerklimaat van hun patiënt. Zo kan ze nauwkeuriger inspelen op de noden van de patiënt.

CL1R1SZ