De herbestemming van kerken en kapellen in stedelijke context, Religieus erfgoed en het beleid in de steden Antwerpen en Mechelen

Charlotte Vanhole

Master Erfgoedstudies
2019 — 2020

studio
onderzoek

promotoren
Dirk Laporte
Dimitri Stevens

DE HERBESTEMMING VAN KERKEN
EN KAPELLEN IN STEDELIJKE CONTEXT, RELIGIEUS ERFGOED
EN HET BELEID
IN DE STEDEN
ANTWERPEN EN MECHELEN

In welke mate beïnvloed het gehanteerde beleid het al dan niet succes van een religieus herbestemmingsproject?

Als we kerkgebouwen willen bewaren voor de toekomst en de volgende generaties, zal men in vele gevallen beroep moeten doen op een herbestemming. Om verscheidene redenen blijkt het herbestemmen van dit soort gebouwen tot op vandaag een delicaat onderwerp. Een strikte regelgeving en de complexe relatie tussen het katholieke geloof en de kerkgebouwen maakt het herbestemmen hiervan in Vlaanderen (en België) een moeizaam proces. Het huidig beleid is opgenomen in het kerkenbeleidsplan van elke stad. In dit onderzoek wordt door middel van een analyse van het kerkenbeleidsplan in stedelijke context nagegaan in welke mate het gehanteerde beleid invloed heeft op de factor tot succes in een herbestemmingsproject. 

CL1R1SZ