Verduurzaming van het operatiekwartier

Charlotte Harding

Master Productontwikkeling
2019 — 2020

Onderzoek

promotoren
Els Du Bois 
Ingrid Moons
Gunter De Win

VERDUURZAMING VAN HET OPERATIEKWARTIER

Deze thesis onderzoekt op welke manieren er aan verduurzaming kan worden gedaan binnen het operatiekwartier. Het operatiekwartier is namelijk verantwoordelijk voor een onevenredig groot deel van de afvalproductie van een ziekenhuis. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit probleem aan te pakken. Er werd er gefocust op het gebruik en de implementatie van herbruikbare operatieschorten. Het resultaat van dit afstudeerproject zijn praktische aanbevelingen tot een vlotte ingebruikname van herbruikbare operatieschorten.

Exploratie

In het eerste deel van het onderzoek is er kennis gemaakt met het operatiekwartier en het geproduceerde afval door middel van observaties en interviews in het UZA. Daarnaast is de bestaande literatuur over verduurzaming in het operatiekwartier alsook de wettelijke verplichtingen van medisch afval in Vlaanderen onderzocht. Na de exploratie wordt er gekozen om aan de hand van herbruikbare operatieschorten de afvalberg in het operatiekwartier te verkleinen.

Verdieping

Herbruikbare operatieschorten zijn geen nieuwe uitvinding, maar rond het jaar 2000 zijn ze bijna uit de ziekenhuizen verdwenen en vervangen door wegwerp materialen. Echter zijn de herbruikbare operatieschorten van vandaag niet dezelfde als die van 20 jaar geleden. Het tweede deel van het onderzoek gaat dieper in op de vergelijking van wegwerp en herbruikbare operatieschorten op vlak van logistiek, draagcomfort, ecologische impact, wetgeving, infectiepreventie, veiligheid en financiële aspecten.

Aanbevelingen

Bij de implementatie van herbruikbare operatieschorten is de belangrijkste uitdaging om de gebruikers, het operatieteam te overtuigen. Hiervoor werd een enquête verspreid om de percepties te meten. Het resultaat van dit onderzoek zijn praktische aanbevelingen voor een ziekenhuis voor een vlotte ingebruikname van herbruikbare operatieschorten.

Contact

Charlotte Harding
charlotte.harding@hotmail.com

CL1R1SZ