ivvy: intraveneuze behandelingen in een thuisomgeving

CHARLOTTE BLANCKE

Master Productontwikkeling
2021 — 2022

ontwerp

promotoren
 Linda Scheelen
 Tim Van Cleynenbreughel

ivvy: intraveneuze behandelingen in een thuisomgeving

 

Ivvy is een productoplossing ter vervanging van de infuusstandaard.  Het zorgt ervoor dat intraveneuze behandelingen worden afgestemd op de noden van patiënten en thuisverpleegkundigen in de thuiszorg. De productoplossing bestaat uit een draagbare hoes, een infuuspomp en een software.

Intraveneuze behandelingen kunnen steeds vaker verplaatst worden van het ziekenhuis naar de thuisomgeving. Hierbij wordt niet enkel de behandeling, maar ook het materiaal verhuisd. De apparatuur werd echter niet ontworpen om gebruikt te worden in een setting die afwijkt van het ziekenhuis. Hierdoor wordt een kille ziekenhuissfeer binnengebracht in de thuisomgeving en wordt de apparatuur vaak als confronterend beschouwd.

Bovendien beperkt de infuusstandaard de mobiliteit van patiënten en ontbreekt er feedback tijdens de behandeling, waardoor patiënten zich niet volledig op hun gemak voelen. Ook het gebruiksgemak voor thuisverpleegkundigen is niet optimaal: de huidige infuuspompen kennen een te complexe bediening. Tot slot gebeurt het inlopen van het infuus niet nauwkeurig, wat gevolgen heeft voor de efficiëntie waarmee thuisverpleegkundigen te werk kunnen gaan.

In deze thesis werd naar een productoplossing gezocht waarbij de apparatuur beter wordt afgestemd op de thuiszorg en de noden van thuisverpleegkundigen en patiënten. De productoplossing bestaat uit drie onderdelen: een draagbare hoes, een infuuspomp en een software. De draagbare hoes is subtiel en zorgt voor een optimale mobiliteit. De infuuspomp heeft een minimale interface en is intuïtief te bedienen door zowel de thuisverpleegkundige als de patiënt. Data van de infuuspomp wordt doorgestuurd naar de software die gebruikt wordt door thuisverpleegkundigen? waardoor de behandeling vanop afstand kan worden opgevolgd. Dit draagt bij tot een veiliger gevoel voor patiënten en een efficiëntere werkmethode voor thuisverpleegkundigen.

CL1R1SZ